VandiByer --> Det Nationale Netværk for Klimatilpasning

Fire netværk er gået sammen og blevet til Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK).

DNNK har egen hjemmeside: www.DNNK.dk som løbende opdateres med nyheder og arrangementer i Klimakalenderen!

Derfor opdateres VandiByer ikke længere - men forventes at være i funktion til ultimo 2021. 

Stormøde om regnafstrømning, klimatilpasning og vandkvalitet

Selvom kvaliteten af regnafstrømning har været på dagsordenen i mange år efterhånden, er området omkring vandkvalitet stadig en stor udfordring, når d…

Læs mere

National konference om klimatilpasning 23.-24. oktober 2019 i Horsens

Vi havde to fantastiske dage i Horsenes hvor klimatilpasningens fagfolk holdt oplæg, diskuterede og netværkede på kryds og tværs. Det har givet et fa…

Læs mere

Opsamling på temamødet - Sammen om klimatilpasning den 13. juni 2019

Klimatilpasning indeholder mange fagligheder hvor samarbejde og inddragelse af aktører på mange niveauer er utroligt vigtigt. Vand i Byer, KLIKOVAND, …

Læs mere

Status på et netværk, der ser frem

Innovationsnetværket for klimatilpasning, Vand i Byer, har eksisteret i otte år. Mere end 200 medlemmer bidrager og nyder godt af en lang række projek…

Læs mere