name

Workshop II - Vandkvalitet fra A - Åen

Workshop om renseløsninger 8. maj 2018.

Læs artiklen fra dagen her, hvor mange af pointerne og diskussionerne er skitseret. 


Projektet ’Kvalitet af regnafstrømning fra A-åen’ er et udviklingsprojekt under Vand i Byeri samarbejde med Coast 2 Coast Climate Challenge - du kan læse mere om det her.

Den 8. maj 2018 blev der i forbindelse med projektet afholdt en Workshop omhandlende renseløsninger, bl.a. med fokus på hvilke processer der er i spil når regnvand skal renses og hvordan begrebet BAT forstås inden for området? Ønsket med workshoppen var at lægge op til diskussion og at få inputs til anvendelsen af BAT på regnvandsområdet, hvordan der skabes klarhed over renseløsninger, datagrundlaget for BAT og hvordan der skabes et bedre datagrundlag fremover.

Derudover blev der samlet op på Workshop I afholdt i marts omkring parametre og processer.

Dagens program kan ses her

Du kan også læse artikelen omkring ’Regulering af vejenes miljøcocktails’ fra Trafik og Veje, for at få et overblik over dagens emne. Artiklen kan ses her

Velkomst

Projektleder Karin Cederkvist bød velkommen og fortalte om formålet med samt status på projektet Vandkvalitet fra A-Åen. Desuden gav hun en opsamling på Workshop I.

Se mere her: v/Karin Cederkvist, Teknologisk Institut, Rørcentret

 

BAT eller BET

Simon Toft Ingvertsen fra EnviDan fortalte om forskellige renseteknologier og renseprincipper, og gik derefter ind i forståelsen af BAT-begrebet ift. regnvand og hvordan en udbyggelse af forståelsen kan forankres.

Se mere her: v/Simon Toft Ingvertsen, EnviDan

 

Hvordan gør man så i praksis

Jan Burgdorf Nielsen fra Københavns Kommune fortalte om nogle af de problematikker Københavns Kommune står over for når de skal give tilladelser om udledning af regnvand til de indre søer i København, specielt med fokus på fosfor.

Se mere her: v/Jan Burgdorf Nielsen, Københavns Kommune

 

Op og ned på rensning af regnvandsafstrømning

Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet fortalte om de forskellige forureningsstoffer i regnvand og hvilke man skal være mest opmærksom på, samt hvor stofferne kommer fra.

Se mere her: v/Marina Bergen Jensen, Københavns Universitet

 

Bud på renseløsninger samt værktøjer til at vurdere dem

Sara Egemose fra Syddansk Universitet og Linda Bredahl fra Rambøll fortalte software tjenester der kan være behjælpelige og om fosfor-rensning i urbane miljøer

Se mere her: v/ Sara Egemose, Syddansk Universitet & Linda Bredahl, Rambøll