name

Guldet – Værdiskabende klimatilpasning

Klimatilpasning handler ikke kun om at sikre vores byer og landdistrikter imod et forandret klima, men også om at udnytte de mange muligheder for at skabe nye værdier, der åbner sig, når vi skal lave de nødvendige forandringer og ikke mindst bruge mange penge. For at realisere disse visioner i praksis efterspørger planlæggere i kommuner og forsyninger mfl. metoder til at beregne og dokumentere for beslutningstagere og investorer, hvordan klimatilpasningsprojekter skaber forskellige værdier for byer og landdistrikter samt for den grønne vækst. Desuden ønskes metoder til at styrke innovativ værdiskabelse og samskabelse i klimatilpasningsprojekter.


GULDET – Værdiskabende Klimatilpasning er et forskningsprojekt, der udvikler værdibaserede tilgange til klimatilpasning. Et eksempel på dette er bl.a. vores arbejde med sundhedsproducerende veje og byrum.

  • Guldet arbejder med at udvikle og realisere merværdi i klimatilpasningen gennem:Nye planmetoder der inddrager de relevante aktører til at kvalificere klimatilpasningen på tværs af sektorer og på tværs af kommune og forsyning og lokalsamfund – fx sundhedsfagligtpersonale, skoler og borgere.
  • Nye værdisættelsesmetoder, der understøtter realiseringen af innovative klimatilpasningsprojekter i praksis

Der er store visioner om klimatilpasning med merværdi. Mange er enige om, at klimatilpasning ikke kun handler om at sikre vores byer og landdistrikter imod et forandret klima, men også om at udnytte de mange muligheder for at skabe nye værdier, der åbner sig, når vi skal lave de nødvendige forandringer. Vand kan således blive et værdiskabende og fremtrædende element i udviklingen af robuste, levende og grønne byer, boligområder og landdistrikter. Forskningen viser imidlertid at det er svært at realisere disse visionener i praksis. Det er afsættet for GULDET.
For at realisere disse visioner i praksis efterspørger planlæggere i kommuner og forsyninger mfl. metoder til at styrke innovativ værdiskabelse og samskabelse i klimatilpasningsprojekter. Desuden ønskes metoder til at beregne og dokumentere for beslutningstagere og investorer, hvordan klimatilpasningsprojekter skaber forskellige værdier for byer og landdistrikter samt for den grønne vækst.


GenTænk Stedet! Klimatilpasning er en mulighed for at gentænke hverdagens landskaber.
Dette foto illustrer, hvordan en innovativ form for regnvandshåndtering skaber nye naturområder- og oplevelser
Foto: Carsten Ingemann

Formået er derfor at understøtte innovation og værdiskabelse i klimatilpasningsprojekter gennem:

  • at undersøge værdiskabelse med fokus på flere parametre som bykvalitet, liveability, natur, kultur, sundhed, kompetenceudvikling, innovation og grøn vækst mv. Disse vil være afhængige af den lokale kontekst og det enkelte projekt.
  • at opstille nye værdisætningsmetoder, der kan synliggøre værdiskabelse og styrke værdiskabende design-, brug- og drift- af klimatilpasningsprojekter
  • at øge samarbejder og synergi på tværs af kommunale sektorer og på tværs af kommuner, forsyninger og lokalsamfund.

Deltagende vidensinstitutioner:
Aalborg Universitet KBH

Kontaktperson:
Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet KBH, bhof@plan.aau.dk