name

Igangværende udviklingsprojekter

Her på siden kan du læse om de udviklingsprojekter som kører under Vand i Byer. 


Beredskab

Skader ved oversvømmelse

Nordisk netværk for vandrelaterede tiltag (BSR)

H2020-NET bevilling 

 

Bobleprojekter - små projekter, som er støttet af kontingentmidler

Projekter bevilliget i 2016: 

 • Udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner i en kombineret laboratorie- og feltundersøgelse
  Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Kommune, Vandmiljø og Landbrug og Aarhus Kommune, Sport og Fritid.
 • Driftsmodeller af anlæg til håndtering af regnvand med borgere
  Aalborg Universitet og Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS
 • Elev8 Living Singapore
  Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS, Teknologisk Institut og Elev8 Living/Green Assets Singapore
 • Økonomiske incitamenter til LAR
  Publicpress og Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS

Afsluttede bobleprojekter kan ses her