name

Guldet – viden, værdier og værktøjer til værdiskabende klimatilpasning

Klimatilpasning handler ikke kun om at sikre vores byer og landdistrikter imod et forandret klima, men også om at udnytte de mange muligheder for at skabe nye værdier, der åbner sig, når vi skal lave de nødvendige forandringer og ikke mindst bruge mange penge. For at realisere disse visioner i praksis efterspørger planlæggere i kommuner og forsyninger mfl. metoder til at beregne og dokumentere for beslutningstagere og investorer, hvordan klimatilpasningsprojekter skaber forskellige værdier for byer og landdistrikter samt for den grønne vækst. Desuden ønskes metoder til at styrke innovativ værdiskabelse og samskabelse i klimatilpasningsprojekter.


Formået er derfor at understøtte innovation og værdiskabelse i klimatilpasningsprojekter gennem:

  • at undersøge og dokumentere værdiskabelse med fokus på flere parametre som bykvalitet, liveability, natur, kultur, sundhed, ejendomsværdi, kompetenceudvikling, innovation og grøn vækst mv. Disse vil være afhængige af den lokale kontekst og det enkelte projekt.

  • at opstille nye måleparametre og metoder til at (a) synliggøre og dokumentere værdiskabelse og til at (b) styrke værdiskabende design-, brug- og drift- af klimatilpasningsprojekter

  • at øge samarbejder og synergi og udvikle nye typer af projektfinansiering og forretningsmodeller på tværs af eksisterende sektorer og offentlige og private aktører.

Deltagende vidensinstitutioner:
Aalborg Universitet KBH

Kontaktperson:
Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet KBH, bhof@plan.aau.dk