name

Beredskab ved oversvømmelser

Vand i Byer og Region Hovedstaden har startet et udviklingsprojekt om beredskab i forbindelse med oversvømmelser.

De seneste år har givet flere oversvømmelser både fra skybrud, vandløb og stormflod, og da det tager lang tid at gennemføre klimatilpasningsplanerne, er det nødvendigt med et godt beredskab indtil da.


Formålet med projektet er at udarbejde et paradigme for, hvordan en robust og forudseende kommunal/lokal beredskabsplan kan udarbejdes.

Arbejdet vil foregå via en række workshops og temadage og via involvering af eksterne partnere, der skal sikre erfaringsindsamling og tværgående dialog om udvikling af beredskabet. Det skal være med til at sikre forankring af både metoder og resultater både internt og eksternt og at det endelige produkt er anvendeligt for slutbrugere i kommuner, vandselskaber mv. 

Undervejs lægges op til diskussioner omkring f.eks. hvordan beredskab og indsatsplaner kan planlægges og organiseres. Det skal suppleres med paradigmer på konkrete indsatsplaner/actioncards i relevante områder i Danmark. 

Konkrete udfordringer og aktiviteter i projektet er bl.a.:

  • Hvad er status på beredskabsområdet i kommunerne nu?
  • Hvad mangler af viden for at kunne udarbejde og opdatere beredskabs- og indsatsplaner samt actioncards?
  • Hvad er State of the art i forhold til varsling herunder øget brug af sensorer og on-line målinger i forhold til beredskabsplanlægning?

Projektet kører til og med 1. kvartal 2018.

Deltagende vidensinstitutioner:
Aalborg Universitet KBH, DHI og Teknologisk Institut

Kontaktperson:
Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, uhi@teknologisk.dk