name

Igangværende udviklingsprojekter og bobleprojekter

Her på siden kan du læse om de udviklingsprojekter som kører under Vand i Byer. 


Beredskab ved oversvømmelser

Guldet – viden, værdier og værktøjer til værdiskabende klimatilpasning

Teknologier til kystsikring i en dansk kontekst 

Vandkvalitet i forhold til regnvand 

Optimering af sedimenthåndteringen fra regnvandsbassiner 

ECAN-European Climate Adaption Network

H2020-NET bevilling 

 

Bobleprojekter - små projekter, som er støttet af kontingentmidler

Projekter bevilliget i 2017: 
4 projekter bevilliget af de 10 indsendte ansøgninger

 • Bynatur i vandhåndtering
  Københavns Kommune og HOFOR
     
 • Kan fraseperation af First Flush sidestilles med BAT?
  Københavns Kommune, HOFOR og DHI
     
 • Rensning af regnvand i urbane miljøer
  Rambøll, HOFOR, Købanhavn Kommune, Syddansk Universitet
     
 • Rekreative regnvandsbassiner
  Ballerup, Køge og Frederikssund kommuner, Forsyning fra Ballerup og Frederikssund, KLARforsyning, Orbicon og Teknologisk Institut

Projekter bevilliget i 2016: 
6 projekter bevilliget af de 14 indsendte ansøgninger

 • Udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner i en kombineret laboratorie- og feltundersøgelse
  Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Kommune, Vandmiljø og Landbrug og Aarhus Kommune, Sport og Fritid.
 • Driftsmodeller af anlæg til håndtering af regnvand med borgere
  Aalborg Universitet og Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS
 • Økonomiske incitamenter til LAR
  Publicpress og Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS
     
 • Økosystemtjenester i Kagsåparkens regnvandsprojekt
  Rambøll, Nordvand, HOFOR, Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune

      
 • Monitering, first flush og hverdagsregn i testanlæg med filtermuld
  Københavns Kommune, HOFOR og DHI

Afsluttede bobleprojekter kan ses her