name

Skader ved oversvømmelse

Skader ved oversvømmelser er et delprojekt under Vand på Tværs, der er finansieret af Region Hovedstaden og Forsikring & Pension. Projektet er opstartet i 2. kvartal 2016 og færdigt i 2017. 


Baggrunden for projektet er, at der i Danmark mangler en metode for, hvordan man opgør skaderne som følge af oversvømmelser. Der er lavet en bearbejdning af skybrudshændelsen i København i 2011 og der er også andre undersøgelser. Der mangler imidlertid en samlet bearbejdning, hvor der indgår erfaringer fra både indland og udland og som analyserer konsekvenserne af at anvende forskellige metoder til prissætning af skaderne ved oversvømmelse.

Dette projekt vil opstille metoder og modeller, så opgørelsen af skade i Danmark sker på et ensartet og konsistent grundlag, som bygger på state-of-the-art viden på området.

Projektet bliver koordineret og hænger sammen med Skrift 31 fra Spildevandskomiteen (SVK) og det er planen at output fra projektet kan benyttes i Miljøstyrelsens værktøj PLASK. Læs mere om PLASK her.

Projektet er blevet afsluttet i 2017 og outputs fra projektet er følgende:

CADSS-værktøjet, der er udviklet og afprøvet af DHI, kan fås ved at kontakte DHI, att.: Morten Kjølby på e-mail: mjk@dhigroup.com

 

Deltagende vidensinstitutioner:
DTU Miljø og DHI

Kontaktpersoner:
Ole Mark, DHI, omj@dhigroup.com
Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU, karn@env.dtu.dk