name

Afsluttede bobleprojekter

Herunder kan du se hvilke bobleprojekter der er afsluttet. 


Opdateres løbende

Økosystemtjenester i Kagsåparkens regnvandsprojekt
Rambøll, Nordvand, HOFOR, Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune

  • Læs nyhedsartiklen fra projektet her
  • Se Rambølls præsentation af projektet fra stormødet d. 30. marts 2017 her

Monitering, first flush og hverdagsregn i testanlæg med filtermuld
Københavns Kommune, HOFOR og DHI

  • Læs rapporten fra projektet her
  • Læs nyhedsartiklen fra projektet her 

Udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner

Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune 

  • Læs rapporten fra projektet her

Rensning af regnvand i urbane miljøer 

Rambøll, HOFOR, Københavns Kommune og Syddansk Universitet

  • Læs notat fra workshoppen her
  • Læs rapporten fra projektet her

Elev8 Living Singapore

Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS, Teknologisk Institut og Elev8 Living/Green Assets Singapore

Flere mio. mennesker har i dag globalt set ikke en bolig. Det handler ikke bare om en bolig – men om mangel på identitet og tryghed. McKinsey har lavet en rapport for at sætte fokus på dette, se rapporten her: https://www.youtube.com/watch?v=K_StfXShbLY

Temaet for workshoppen afholdt i Elev8 Living var at diskutere, hvordan vi skaber byer med prisbillige og bæredygtige boliger til lavindkomstgrupper i befolkningen i fx Jakarta, Cambodia og Laos. Hvilke danske teknologier er relevante, og hvad er succes-kriteriet for at benytte disse teknologier? Hvordan kan vi sammensætte et koncept for disse boliger, og hvad er næste skridt?

Temamødet, som blev arrangeret sammen med innovationsnetværket InnoByg, blev arrangeret som opfølgning på Vand i Byers tur til Singapore i januar 2016, hvor virksomheden Green Place Assets kontaktede os  med henblik på, at vi skal udarbejde et koncept for de prisbillige og bæredygtige boliger