name

Afsluttede bobleprojekter

Herunder kan du se hvilke bobleprojekter der er afsluttet. 


Opdateres løbende

Økosystemtjenester i Kagsåparkens regnvandsprojekt
Rambøll, Nordvand, HOFOR, Gladsaxe Kommune og Herlev Kommune

  • Læs nyhedsartiklen fra projektet her
  • Se Rambølls præsentation af projektet fra stormødet d. 30. marts 2017 her

Monitering, first flush og hverdagsregn i testanlæg med filtermuld
Københavns Kommune, HOFOR og DHI

  • Læs rapporten fra projektet her
  • Læs nyhedsartiklen fra projektet her 

Udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner

Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune 

  • Læs rapporten fra projektet her

Rensning af regnvand i urbane miljøer 

Rambøll, HOFOR, Københavns Kommune og Syddansk Universitet

  • Læs notat fra workshoppen her