name

Om Vand i Byer

Vand i Byer blev i 2010 oprindelig etableret som et strategisk partnerskab, som adskiller sig væsentligt fra opbygningen af andre innovationsnetværk.


Fra udgangen af 2014 er Vand i Byer netværket overgået fra et strategisk partnerskab til et innovationsnetværk. Det unikke ved Vand i Byer er, at netværket består af både videninstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder (tetra-helix).

Vand i Byer er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Teknologisk Institut - Rørcentret er sekretariat for Vand i Byer. Du er velkommen til at kontakte en af os, se kontaktinfo til højre. 

Vision og Mission

Vision: ”At skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering”.

Mission: "Vi ønsker at inddrage alle aktører i at udvikle og vedligeholde et landsdækkende netværk, der mobiliserer alle aktører, der er relevante i arbejdet med klimatilpasning"

Dette gøres bl.a. ved at:

  • Indsamle, udvikle og dele viden og skabe praktisk anvendelige løsninger både nationalt og internationalt
  • Forøge både den teknologiske innovation, offentlige innovation og merværdien i forhold til klimatilpasning
  • Præsentere fyrtårne og dokumentere ressourceeffektivitet af løsninger

Det er målet at:

  • Bidrage til grøn omstilling
  • Skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark
  • Øge eksportpotentialet af grønne teknologier inden for klimatilpasning

Deltagere af Vand i Byers netværk
Nedenfor kan du se en liste over deltagere af netværket, ledelsesgruppen og styregruppen.

Kommunikationsstrategi
Ledelsesgruppen og styregruppen for Vand i Byer har sammen lavet en kommunikationsstrategi for Vand i Byer. 

Se vand i byers kommunikationsstrategi

Se film om Vand i Byer her