name

Skader ved oversvømmelse

Skader ved oversvømmelser er et delprojekt under Vand på Tværs, der er finansieret af Region Hovedstaden og Forsikring & Pension. Projektet er opstartet i 2. kvartal 2016 og forventes færdigt i løbet af 12-14 måneder. 


Baggrunden for projektet er, at der i Danmark mangler en metode for, hvordan man opgør skaderne som følge af oversvømmelser. Der er lavet en bearbejdning af skybrudshændelsen i København i 2011 og der er også andre undersøgelser. Der mangler imidlertid en samlet bearbejdning, hvor der indgår erfaringer fra både indland og udland og som analyserer konsekvenserne af at anvende forskellige metoder til prissætning af skaderne ved oversvømmelse.

Dette projekt vil opstille metoder og modeller, så opgørelsen af skade i Danmark sker på et ensartet og konsistent grundlag, som bygger på state-of-the-art viden på området.

Projektet bliver koordineret og hænger sammen med Skrift 31 fra Spildevandskomiteen (SVK) og det er planen at output fra projektet kan benyttes i Naturstyrelsens værktøj PLASK. Læs mere om PLASK her.

Projektet styres af DTU-Miljø og DHI.
Projektleder er Ole Mark fra DHI, omj@dhigroup.com.