name

Regnvandskonsulent - Kursus for professionelle i regnvandsløsninger på privat grund

Rørcentret på Teknologisk Institut og Skovskolen er gået sammen om at udbyde et nyt kursus om regnvandshåndtering. Kurset er både praktisk og teoretisk og henvender sig primært til udførende.


Kurset strækker sig over fire dage med skiftende faglig/teoretisk undervisning og praktiske øvelser med udførelse af regnvandsløsninger. Der vil blive lagt vægt på både klassiske løsninger som faskiner og mere grønne som regnbede og terrænreguleringer. Kurset har fokus på løsninger i private haver.

Kurset er blevet til på baggrund af en efterspørgsel fra kommuner i det tværkommunale netværk KLIKOVAND, der ønsker at udførende anlægsgartnere, kloakmestre mm. skal have kompetencer til at kunne tilbyde grønne løsninger i tråd med de udarbejdede klimatilpasningsplaner.

Da det er en opgave der går på tværs af fagområder har både Danske Anlægsgartnere ved Kim Tang og Danske Kloakmestre ved Henning Lübcke været med til at stille kravene til indholdet i kurset.

Du kan se mere om indholdet på kurset på Teknologisk Instituts hjemmeside

Logo Regnvandskonsulent