name

Nordisk netværk for vandrelaterede tiltag

Projektets formål er at øge samarbejdet mellem netværk der arbejder med vandrelaterede tiltag. 


Hovedaktørerne er udover Vand i Byer WIN-netværket i Skåne og Vannklyngen i Norge. Desuden deltager der også netværk fra Finland og Catalonien i projektet.

Projektets hovedformål er, at netværkene lærer hinanden bedre at kende, og at der kan udvikles og udveksles erfaringer mellem virksomhederne i netværket med hovedfokus på eksport af produkter og ydelser.

I projektet har der været møde hos WIN i Sverige den 1. juli 2016, hvor der deltog fire danske virksomheder udover Teknologisk Institut.

Næste større aktivitet i projektet er møde for alle de deltagende netværk den 13. september 2016 på Teknologisk Institut i Taastrup. Projektet løber i 2016 og administreres af Teknologisk Institut ved projektleder Ulrik Hindsberger, uhi@teknologisk.dk

Læs mere om WIN-netværket i Skåne og Vannklyngen i Norge.