Nyheder

Oversigt

 • Tak for alle ansøgningerne

  Mange tak for alle ansøgningerne til bobleprojekterne.  Styregruppen og ledelsesgruppen har nu behandlet alle ansøgningerne. Der er bevilget penge til 4 ud af de indsendte 10 ansøg…

  Læs mere
 • Crowdfunding på dagsordenen

  Hjælp os med at sætte crowdfunding på dagsordenen – for landdistrikterne, den grønne omstilling og digitaliseringens skyld.

  Læs mere
 • Invitation til temadag om skybrudsplaner

  KLIKOVAND og Forsikring & Pension inviterer til temadag om skybrudsplaner 31. august

  Læs mere
 • Få klimatilpasning ind i undervisningen

  25 nye undervisningsforløb på Skoven-i-skolen.dk inddrager aktuel klimatilpasning i undervisningen

  Læs mere
 • To kloakdæksler og en millionregning

  En række mindre og mellemstore byer skal i de kommende år opgradere deres kloaksystemer, hvor spildevand og regnvand skal separeres. Resultatet er ofte to kloakdæksler og en regnin…

  Læs mere
 • Kan det bære? – fra det globale til det nationale perspektiv

  Steen Hildebrandt skød Vand i Byers stormøde den 11. maj i gang med en kraftig bredside til regeringens handlingsplan for Danmarks opfølgning af FNs 17 verdensmål for bæredygtig ud…

  Læs mere
 • Fremtidens borger- og brugerinddragelse

  - et seminar om deltagelsesdagsordenen i dansk design og byplanlægning.

  Læs mere
 • Konferenceprogram på Rørcenterdagene

  Rørcenterdagene 2017 er en specialudstilling for vand- og afløbsteknik og afholdes på Teknologisk Institut, Taastrup. Rørcenterdagene 2017 omfatter 4 konferencer og en udstilling, …

  Læs mere
 • Invitation til: Vis Vejen frem 24. august

  Vil du se en klimatilpasset vej? Så sæt kryds i kalenderen torsdag den 24. august 2017, mellem 12-17, hvor KLIKOVAND i samarbejde med Forsikring og Pension og en række kommuner, va…

  Læs mere
 • Invitation til: Indvielse af CALL Copenhagen

  CALL Copenhagen (Climate Adaptation Living Lab – Greater Copenhagen) er et strategisk samarbejde mellem Region Hovedstaden, HOFOR, Københavns Kommune og BIOFOS med det formål at fr…

  Læs mere
 • Præmiere på Vand i Byers nye film

  Filmen ”Vand i Byer – en case fra det virkelige liv” havde premiere den 27. april for 70 deltagere på Byrådspolitiker-seminaret, som Vand i Byer var medarrangør af. Se filmen om hv…

  Læs mere
 • Pressemeddelelse - Bag om kulisserne i klimatilpasningen

  Klimaforandringerne rammer os i bølger med stormflod og skybrud, og hver gang har det konsekvenser for en lang række mennesker og skaber debat. Samtidigt oplever vi, at journaliste…

  Læs mere
 • Urban afstrømning - metoder og værktøjer, herunder skrift 31

  Efteruddannelseskursus hos DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi

  Læs mere
 • Water in an international context

  Water DTU afholder sit 3. Partner Seminar d. 23.-24. maj 2017 i Glassalen på DTU i Lyngby. I år er temaet ”Water in an international context”.

  Læs mere
 • Bobleprojekter 2017

  Ny ansøgningsrunde! Har du et spændende projekt, så kan du som medlem af Vand i Byer søge om projektfinansiering på mellem 50.000 og 75.000 kr. Alle medlemmer kan ansøge, og der gi…

  Læs mere
 • Kræv en drifts- og vedligeholdelsesplan

  LAR-anlæg etableres i disse år i stort omfang rundt i landet og de er en vigtig del af klimatilpasningen. Men driften skal på dagsordenen. Det er en forudsætning både for den grund…

  Læs mere
 • Udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner

  Med støtte fra Vand i Byers kontingentmidler, er der lavet et projekt,om udvaskning miljøfremmede stoffer fra kunstgræsplæner.Projektets formål er, at sammenligne udvaskning af tun…

  Læs mere
 • Hvad kan danske virksomheder og Vand i Byer bidrage med?

  Ambitionerne er høje, når det handler om eksport af danske vandteknologi og branchen tiltrådte i 2015 en såkaldt vandvision, der skal forfølge et mål om at fordoble eksport af vand…

  Læs mere
 • Vand i Byer – mellem udvikling og forretning

  Kan Vand i Byers erfaringer og kompetencer aktiveres til at skabe udvikling og bedre boligforhold i udviklingslande og vækstøkonomier? En kompliceret opgave som deltagerne i worksh…

  Læs mere
 • Økosystemtjenester i Kagsåparkens Regnvandsprojekt

  Med støtte fra Vand i Byers kontingentmidler, er de miljømæssige og kulturelle merværdier af Kagsåparkens Regnvandsprojekt undersøgt. Analysen er et demonstrationsprojekt til illus…

  Læs mere
 • Bedre og billigere klimatilpasning gennem samarbejde

  Fire ambitiøse projekter er udvalgt til at deltage i kampagnen Regn & Byer. De fire projekter skal udvikle det langsigtede samarbejde for at bane vejen til mere, bedre og billi…

  Læs mere
 • Præcisering af autorisationslovens rammer i forhold til nedsivningsanlæg for regnvand

  Nedsivning af regnvand har været et stort emne i de seneste år, hvor mange borgere håndterer regnvandet i egne have i regnbede, i nedsivning i græsplæner eller i traditionelle fask…

  Læs mere
 • First Flush og hverdagsregn – Moniteringsfaciliteter og måleprogram for testanlæg med filtermuld

  Status på bobleprojektet.  I sommeren 2016 åbnede Vand i Byer op for at medlemmerne kunne søge kontingentmidler til projekter. Der blev startet 6 projekter. Her er status på ét af …

  Læs mere
 • Invitation til Politikerseminar 27. april 2017

  Klimatilpasning i kommunerne kan give spændende lokal udvikling.

  Læs mere
 • Nedsivningsveje med 'omvendt' dræn - et nyt stærkt værktøj i kassen med LAR-løsninger

  Y that ? er et rådgivende ingeniørfirma med speciale indenfor vejbygning og anlægsarbejder.

  Læs mere
 • Skriv om din virksomhed på VandiByer.dk

  Læs mere
 • Frederiksberg kommune indbyder til markedsdialog om nye løsninger til håndtering af regnvand

  I forbindelse med et kommende udbud af innovations-/udviklingspartnerskaber om udvikling af nye grønne løsninger til punktvis nedsivning af regnvand inviteres til markedsdialog.

  Læs mere
 • Call for Abstracts - NORDIWA 2017

  DANVA står i spidsen den Nordisk Spildevandskonference – NORDIWA 2017, som afholdes d. 10. – 12. oktober i Århus.

  Læs mere
 • Vær ambitiøs, men realistisk !

  Kan man få EU-støtte til at udvikle sit unikke produkt eller en banebrydende klimaløsning ? Der et stykke fra ideen er tænkt til den gode ansøgning er afsendt. Men der er hjælp og …

  Læs mere
 • Kom bag om kulisserne i klimatilpasningen

  Send din yndlings-journalist på studietur - så er vedkommende toptunet til at dække fremtidens klimahændelser! Kopier bare løs af invitationen nedenfor, vi håber at se lige netop J…

  Læs mere
 • Værdiskabelse i klimatilpasningen - hvordan i praksis?

  Klimatilpasning skal ikke kun klimasikre vores byer, kyster og landdistrikter – vi skal også skabe værdier som liveability, naturværdier, rekreative værdier og grønne jobs.

  Læs mere
 • 100.000 nye grøn-blå klimaanlæg i Danmark – hvordan skal vi drifte dem?

  Hvis vi skal realisere visionerne om at klimasikre byer og landdistrikter skal der laves mange flere nye blå-grønne områder og anlæg i de kommende år. Vi er faktisk kun lige begynd…

  Læs mere
 • Kursus: Klimatilpasning - og innovation af steder

  Målgruppe: Kurset henvender sig til tværfaglige teams, som arbejder eller skal i gang med konkrete klimatilpasnings-projekter. Fx medarbejdere i forsyning, kommunale miljømedarbejd…

  Læs mere
 • Klimatilpasningslaboratoriet inviterede til event

  På Teknologisk Instituts klimatilpasningslaboratorie har du mulighed for at få hjælp med ideer, produkter inden for klimatilpasning med tilskud fra eksempelvis en Innobooster.

  Læs mere
 • Hvad kan Vand i Byer tilbyde jeres virksomhed?

  Book et møde med os!

  Læs mere
 • Guldet – viden og værktøjer til værdiskabelse i klimatilpasning

  Projektets formål er at skabe viden og værktøjer til at udvikle og dokumentere for planlæggere, beslutningstagere og investorer, hvordan klimatilpasningsprojekter skaber forskellig…

  Læs mere
 • Invitation til DHI’S forskning og udvikling inden for spildevands- og afløbssystemer

  DHI Urban Water Department har hermed fornøjelsen at invitere kommuner, kommunale spildevandsselskaber, leverandører og rådgivere samt relevante SMV’er til temadag på DHI, Hørsholm…

  Læs mere
 • Stormøder 2017

  Så er datoerne for næste års tema- og stormøder fastlagt. Vi glæder os til endnu et år med spændende og velbesøgte møder.  Placering bliver opdateret løbende som tingene falder på …

  Læs mere
 • Indvielsen af BioWater climapond i Mejlgade, Aarhus

  En solstråle-historie i Vand i Byer er produktet BioWater climapond, det klimatilpassede gadekær.

  Læs mere
 • Københavns Kommunes krav til nedsivning af regnvand fra mindre tage med zink

  Stormødets store nyhed!

  Læs mere
 • LAR-anlæg reducerer overløb af spildevand

  Lokal afledning af regnvand på 46 ejendomme i Allinge på Bornholm har reduceret overløb af spildevand til Østersøen og givet el-besparelser på pumper. Information og forventningsaf…

  Læs mere
 • Rekreativt brug af regnvand – hvad findes der på skrift om emnet?

  Hvis du ønsker at vide mere om, hvad man ”må og ikke må”, findes der følgende 2 skriv omkring rekreativt brug af regnvand:

  Læs mere
 • Tak for et godt stormøde i Viborg

  Tak for et rigtig velbesøgt stormøde i går i Viborg, hvor vi med 98 deltagere fyldte Multisalen på Viborg Rådhus helt op.

  Læs mere
 • Sådan opnår du succes med innovation og offentlige udbud i PRAKSIS – et ”IKKE juridisk” kursus til både offentlige og private parter

  Med den nye udbudslov er der for alvor kommet fokus på mulighederne for både de offentlige og private parter i innovative udbud. Fordelene er mange for begge parter, hvis det gøres…

  Læs mere
 • Afslutningskonference i Vandet fra Landet 6. oktober 2016

  Konferencen henvender sig til alle interessenterne i problemstillingen om vandet fra landet. Kommuner, forsyninger, landbrugsorganisationer, regioner, rådgivere, entreprenører samt…

  Læs mere
 • VandTek kampagne: Tilmeld 3 og betal for 2 personer

  VandTek 2016 er det store træf for vand- og afløbsbranchen med udstilling, konferencer og ekskursioner og foregår i København den 20.-22. september.

  Læs mere
 • Guldet i projekterne - Invitation til projekt om Værdiskabelse i klimatilpasning

  Vi er ved at søge partnere og midler til dette projekt:

  Læs mere
 • Forretningsudvikling med EU-støtte og design af fælles service

  Greater Copenhagen Academy, Copenhagen EU Office og ZealandDenmark EU Office inviterer hermed alle aktører i det offentlige erhvervsfremmesystem i Region Hovedstaden og Region Sjæl…

  Læs mere
 • Anbefalinger til integreret forvaltning af vand i byer

  Klimatilpasning handler om meget mere end teknik. Et innovationsprojekt under Vand i Byer udpegede i 2013 12 centrale anbefalinger om lovgivning, organisation og finansiering af kl…

  Læs mere
 • Sølvcertificeringen er i hus!

  Vand i Byer er blevet sølvcertificeret - og det er vi stolte af!

  Læs mere
 • Gratis temadag om regnvandsteknologier

  Kom og hør mere om ny protokol for verifikation af miljøteknologier til håndtering af regnvand.

  Læs mere
 • Vand i Byer på kinesisk

  Efter ønske fra bl.a. Danish Water Forum og det danske sekretariat for China-Europe Water Platform (CEWP) er ”Sustainable Urban Drain age Systems” white paperet, netop oversat til …

  Læs mere
 • Bedre badevandskvalitet ved overløb !

  Dyrt at fjerne overløb – desinfektion er en løsning! Desinfektion af kloakvand, der som nødløsning udledes efter store regnskyl, er effektivt og billigt. Det forbedrer vandkvalitet…

  Læs mere
 • Nordisk netværk for vandrelaterede tiltag

  Projektets formål er at øge samarbejdet mellem netværk der arbejder med vandrelaterede tiltag.

  Læs mere
 • Udviklingsprojekt om beredskab er startet

  Vand i Byer og Region Hovedstaden har startet et udviklingsprojekt om beredskab i forbindelse med oversvømmelser. De seneste år har givet flere oversvømmelser både fra skybrud, van…

  Læs mere
 • Skader ved oversvømmelse

  Skader ved oversvømmelser er et delprojekt under Vand på Tværs, der er finansieret af Region Hovedstaden og Forsikring & Pension. Projektet er opstartet i 2. kvartal 2016 og fo…

  Læs mere
 • H2020-NET Bevilling

  Projektet er et 3-årigt udviklingsprojekt under Vand i Byer, der er opstartet i 2016. Projektets formål er at engagere nye aktører i Horizon 2020. Puljen giver midler til oplysning…

  Læs mere
 • Ny pixi-bog om innovation og klimatilpasning

  Så kom den - Vand i Byers pixibog, som giver dig et godt indblik i de spændende innovationsprojekter, der er gennemført i løbet af de seneste år. Download hele pixibogen her på sid…

  Læs mere
 • Hvor er vandet?

  Deltag i workshoppen “Hvor er vandet”, hvor du kan høre om klimatilpasning af byggeriet samt være med til at præge udviklingen fremover.

  Læs mere
 • Projekt Smart Innovation

  Anden rekrutteringsrunde til Projekt Smart Innovation er netop gået i gang, og du har mulighed for at deltage. Målgruppen er små og mellemstore viksomheder i Region Hovedstaden som…

  Læs mere
 • Tak for alle ansøgningerne

  Mange tak for alle ansøgningerne til bobleprojekterne.  Styregruppen og ledelsesgruppen har nu behandlet alle ansøgningerne. Der er bevilget penge til 6 ud af de indsendte 14 ansøg…

  Læs mere
 • Water Innovation and the Danish Edge

  Water DTU afholder Partner Seminar d. 24.-25. maj 2016 i Oticon Salen på DTU i Lyngby. I år er temaet ”Water Innovation and the Danish Edge”.

  Læs mere
 • Welcome to The Next 4 Billion!

  Invitation to The Next 4 Billion seminar in Aarhus or Copenhagen June 9th and 10th.

  Læs mere
 • Grønne tage kan tage vand!

  Mindre regnvand til kloakken, lavere temperatur i byen og øget biodiversitet er nogle af de positive effekter ved at have planter, græs og anden vegetation på taget. Men der mangle…

  Læs mere
 • Singapore – springbræt til et stort vandmarked

  Skal den danske styrkeposition på vand- og klimaområdet fastholdes og udbygges og eksporten øges, så skal der stilles skarpt på de unikke danske kompetencer og samarbejde mellem of…

  Læs mere
 • Deltagelse i Singapore International Water Week

  Læs mere
 • Udvikling af Living Lab for Klimatilpasning

  Region Hovedstaden og Gate 21 inviterer den 1. juni 2016 til et arrangement om udviklingen af et Living Lab for Klimatilpasning i hovedstadsregionen. Målgruppen for arrangementet e…

  Læs mere
 • Bobleprojekter

  Har du et spændende projekt, så kan du som medlem af Vand i Byer søge om projektfinansiering på mellem 25.000 og 75.000 kr. Alle medlemmer kan ansøge, og der gives finansiering til…

  Læs mere
 • Skybrudssikring af bygninger

  I fremtiden bliver skybrud mere almindelige. Det er derfor vigtigt at sikre sin ejendom mod oversvømmelser både fra vand på terræn og fra vand, der strømmer tilbage fra kloaksystem…

  Læs mere
 • Klimaforandringer - nye risici for vandforsyningen

  Et forsømt perspektiv i klimatilpasningen er den risiko som oversvømmelser giver for vandforsyningerne. Ved at kombinere forskellige GIS-data, så kan risikovurderinger, prøvetagnin…

  Læs mere
 • 3 gode artikler fra Singapore

  Der kommer fortsat mange spændende ting fra Vand i Byers studietur til Singapore.

  Læs mere
 • Indvielse af multirum med skybrudssikring på klimaskolen i Roskilde!

  Indvielsen afholdes onsdag den 27. april 2016 kl. 14-16, og du er velkommen. Vi byder selvfølgelig på lækre klima-snacks, der er tilberedt i skolens nye kantine. Lindebjergskolen i…

  Læs mere
 • Diskuter klimatilpasning her!

  Håndbogen "Innovativ klimatilpasning med borgerne" som kom ud af Vand i Byers innovationsprojekt IP08 har nu fået sin egen hjemmeside. Brug bogen, diskuter med din kollega, prøv ny…

  Læs mere
 • Klimatilpasningsuddannelsen på Teknologisk Institut

  Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til klimatilpasning med et 6-dages uddannelsesforløb i maj med fokus på design og praktisk udførelse af projekter, der kan …

  Læs mere
 • Urban afstrømning - kursus på DTU Miljø

  I Danmark har vi en unik organisation omkring afløbsområdet i form af IDA Spildevandskomiteen (SVK). SVK har siden 1944 været en væsentlig aktør i forhold til udvikling og standard…

  Læs mere
 • Vand i Byer vokser sig større

  Der kommer flere og flere medlemmer i Vand i Byer - og det er fantastisk!

  Læs mere
 • ViB på Kloakmessen 2016

  2.855 fagfolk lagde vejen forbi ”Kloakmessen 2016” i Fredericia i slutningen af januar, hvor mere end 130 udstillere havde taget opstilling. Vand i Byer deltog og fortalte om nogle…

  Læs mere
 • Regnvandskonsulent - Kursus for professionelle i regnvandsløsninger på privat grund

  Rørcentret på Teknologisk Institut og Skovskolen er gået sammen om at udbyde et nyt kursus om regnvandshåndtering. Kurset er både praktisk og teoretisk og henvender sig primært til…

  Læs mere
 • Samarbejde og kompetencer – forudsætning for eksport af klimaløsninger

  Klimatilpasningsløsninger, der integrerer vandhåndtering, rekreative muligheder og byudvikling, forudsætter samarbejde mellem mange aktører. Og netop samarbejdet og koblingen af ko…

  Læs mere
 • Vand i Byer udgiver white paper

  Vand i Byer har udgivet en white paper som kan læses på Vand i Byers profil på Stateofgreen.com.

  Læs mere
 • No-show gebyr

  Vi siger af og til nej, når folk vil tilmelde sig til stormøder, når stormøderne er overtegnede. Vi oplever desværre at der er nogen, der har tilmeldt sig, som ikke dukker op, og d…

  Læs mere
 • Tænk på nye måder

  Pressemeddelelse, Innovativ klimatilpasning med borgere Fagfolk og borgere skal tænke og samarbejde på nye måder, hvis vi skal have det optimale ud af investeringer i klimatilpasni…

  Læs mere
 • Datoer for stormøder 2016

  Så er der kommet dato og placering for næste års stormøder. Mere info følger i det nye år.

  Læs mere
 • Håndtering af regnvand på privat grund

  Få ny faglig viden og praktisk erfaring med at udføre regnvandsløsninger – både klassiske som faskiner og mere grønne som regnbede og terrænreguleringer. Kurset har fokus på løsnin…

  Læs mere
 • Rekreativt brug af regnvand

  Ønsker du at bruge regnvand rekreativt – eller til leg og læring? Dette kursus opsummerer krav fra myndigheder samt praktiske erfaringer med eksisterende vandlegepladser, soppebass…

  Læs mere
 • Gik du glip af håndbogsreceptionen?

  Vand i byer har udgivet en bog ’Innovativ klimatilpasning med borgere'. Bogen blev præsenteret på to faglige receptioner med spændende oplæg.

  Læs mere
 • Innovationsprojekt i Vand i Byer - Branding af LAR

  På www. laridanmark.dk kan du finde informationer om mere end 200 anlæg til lokal afledning af regnvand i Danmark. Læs mere om, hvordan dit LAR-anlæg kommer på laridanmark.dk og fi…

  Læs mere
 • Nyt design på vandibyer.dk

  Hjemmesiden har fået nyt design

  Læs mere
 • Artikel fra stormøde 7. maj 2015

  Økonomi og merværdi i LAR LAR-løsninger kan meget mere end traditionelle regnvandsløsninger, f.eks. bidrage til at skabe rekreative løsninger og bedre byrum. Men hvordan prissætter…

  Læs mere
 • Nyhedsbreve

  Herunder kan du se alle de nyhedsbreve som Vand i Byer har udsendt indtil dato.

  Læs mere