name

Blogstafet om klimatilpasning

Vi er kommet til et punkt, hvor klimaforandringerne ikke længere er til diskussion. Klimatilpasningen på vandområdet er en realitet!


Kommunerne har udarbejdet første version af deres klimatilpasningsplaner og er i de seneste år begyndt at implementere dem. Vi er dog stadig i en stejl læringskurven af, hvordan nye løsninger virker i forhold til traditionelle, og hvilke merværdier overfladnære blå/grønne løsninger kan bidrage med i byrummet. Samtidig har de seneste års stormfloder udvidet klimaændringernes konsekvenser til mere end regn og skybrud. Nogle steder i Danmark er kyst og stormflodssikring nu sat øverst på dagsordenen.

Nogle af de emner, der er til diskussion i denne tid er, hvilke løsninger vi skal vælge, hvilke krav vi skal stille til løsningerne og hvordan virker de? Hvem betaler, hvem har ansvaret, og hvad skal prioriteres? Stormfloder over skybrud eller er det grundvand mod nedsivning?

Vi håber, at blogstafetten kan være med til at skabe et overblik over de mange former for klimatilpasning, vi ser i dag.

Vores bloggere er et bredt udsnit af aktører inden for klimatilpasning lige fra politikere og interesseorganisationer til fageksperter og praktikere. Vi mener, at arbejdet med klimatilpasning kræver tværgående samarbejde, og det ønsker vi også at afspejle i vores blogstafet. Netop derfor ser vi en styrke i, at to så velkonsoliderede netværk som Vand i Byer og KLIKOVAND går sammen for at sætte klimatilpasning og innovation på dagsorden. Vores netværk repræsenterer stort set samtlige interessenter i arbejdet med klimatilpasing.

Blogstafetten udgives cirka hver 14. dag med start den 25. april og året ud kun afbrudt af en sommerpause.

Herunder kan du læse de forskellige blogs efterhånden som de bliver skrevet:

Blog 13 - Henriette Soja, Hjorten advokatpartnerselskab

Blog 12 - Kristoffer Sindby, Teknologisk Institut og Ivar Rosendal, KLIKOVAND

Blog 11 - Hans Reymann-Carlsen, Forsikring og Pension

Blog 10 - Laura S. Henriksen, Louise Grøndahl, Mia H. Lind og Thorsten Pionthowitz

Blog 9 - Marina Bergen Jensen og Karsten Arnbjerg

Blog 8 - Merle Tilde Egnhoff og Bente Villumsen, Den regionale Task Force for klimatilpasning

Blog 7 - Dorthe Selmer, Region Midtjylland

Blog 6 - Claus Borg, Lemvig Kommune

Blog 5 - CALL Copenhagen og Region Hovedstaden

Blog 4 - Dansk Industri

Blog 3 - DANVA 

Blog 2 - Trine Henriksen 

Blog 1 - Esben Lunde Larsen

Intro til blogstafet 2017