name

Temamøde om Vejles resiliens-tilgang

Vand i Byer og Udviklingsprojektet Guldet om værdiskabelse inviterer til et temamøde i Vejle den 6. september kl. 12.00-16.15.


Med besøget i Vejle udforsker vi, hvordan resiliens-tilgangen kan skabe en relevant og kreativ platform for værdiskabelse i klimatilpasningen.

På workshoppen er der korte oplæg fra Aarhus, Middelfart og Vejle - 3 kommuner og forsyninger, der arbejder konkret med at styrke samskabelsen mellem klimatilpasning og rekreative, sociale, sundhedsmæssige perspektiver i byudviklingen.

Med afsæt i arbejdet med resiliens i Vejle, der er en af de 100 resilient cities (http://www.100resilientcities.org/) skal vi på mødet arbejde konkret med aktuelle udfordringer med i Fjordbyen i Vejle. Her er en omfattende klimatilpasning og byudvikling i gang, der rummer mange forskellige interessenter og problematikker. Hvilke typer af værdiskabelse kan vi fremme? Hvordan mødes de forskellige interessenter … hvordan kører vi sådanne projekter og hvordan finansierer vi dem?

Workshoppen facilireres af Aalborg Universitet og støttes af Vand i Byer.

Foreløbigt program

12.00 Rundvisning i Vejle med Sandwich

13.00 Velkomst v/ Vejle

13.15 Program og ramme v/ Birgitte Hoffmann, AAU og Vand i Byer

13.30 Aarhus Kommune og Aarhus Vand om sundheds og vej-laboratorier i Abyhøj

13.45 Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand om KlimaHavnen – kystsikring og byliv  

14.00 Pause

14.15 Om Resiliens som platform for værdiskabelse v/ Vejle

14.30 Fjordbyen – hvordan mødes de mange interessenter i en klimatilpasning, der kobler stormflodssikring og social udvikling? hvordan kører vi sådanne projekter? Hvordan engagerer vi deltagerne?

15.00 Gruppearbejde – alle deltagere arbejder med udfordringer i Fjordbyen i tvær-kommunale grupper – organiseret i temaer

15.45 Kort præsentation af arbejde

16.00 Afslutning og evaluering

16.15 Farvel

Tilmelding skal ske via nedenstående link.