name

Stormøde om vandkvalitet den 16. november 2017

Vand i Byer afholder årets sidste stormøde torsdag den 16. november 2017 på Teknologisk Institut i Taastrup fra kl. 9.30 - 16.00.


Selvom kvaliteten af regnafstrømning har været på dagsordenen i mange år efterhånden, er området omkring vandkvalitet er stadig en stor udfordring når det kommer til implementering af klimatilpasningsløsninger.

Hvilke erfaringer har vi opnået? Hvor er vi i dag? Hvordan kommer vi videre med den viden vi har?

Det kan du høre mere om på stormødet den 16. november 2017. Hvor både cases, forskningsprojekter og erfaringer fra Norden vil være på programmet. Derudover også en workshop om filterjord, hvor I kan komme med jeres inputs!

Programmet kan ses her 

Der er lukket for tilmeldinger til stormødet - der er mulighed for at komme på en venteliste ved at skrive til Susanne ssg@teknologisk.dk