name

Stormøde om beredskab og kystsikring, havvandsstigninger og stormflod

Stormødet bliver afholdt på Teknologisk Institut i Aarhus fra kl. 9.00 - 16.00.


Stormødet vil om formiddagen omhandle Beredskab og om eftermiddagen Kystsikring, havvandsstigninger og stormflod.

 

Beredskab

De seneste år har givet flere oversvømmelser både fra skybrud, vandløb og stormflod, og da det tager lang tid at gennemføre klimatilpasningsplanerne, er det nødvendigt med et godt beredskab indtil da. Vand i Byer har i 2016 og 2017 lavet et udviklingsprojekt om beredskab, hvor følgende udfordringer er blevet belyst:

 

  • Hvad er status på beredskabsområdet i kommunerne nu?
  • Hvad mangler af viden for at kunne udarbejde og opdatere beredskabs- og indsatsplaner samt actioncards?
  • Hvad er State of the art i forhold til varsling herunder øget brug af sensorer og on-line målinger i forhold til beredskabsplanlægning?

På stormødet den 19. september vil du få mulighed for at høre mere om resultaterne fra dette udviklingsprojekt.

 

Kystsikring, havvandsstigninger og stormflod

Vand i Byer har over de seneste år primært beskæftiget sig med klimatilpasning i forbindelse med regnvand. I løbet af de seneste år har vi dog oplevet flere hændelser hvor vandet er kommet fra havet i forbindelse med stormflod. Senest i vinter hvor Urd kom ind over landet.

 

Vand i byer vil på stormødet sammen med  Realdania belyse hvilke udfordringer vi har i forhold til havandsstigninger og stormflod. Derudover vil der på mødet blive sat fokus på hvad der af muligheder og hvad vi skal blive klogere på. Dette er samtidig en opstart på en dialog om hvor meget Vand i Byer ved en forlængelse af netværket fra 2019 og frem skal igangsætte inden for dette område.

 

Et detaljeret program for dagen kommer i slutningen af august. Du kan dog allerede nu tilmelde dig nedenfor.