name

Stormøde 30. august 2018

Har du lyst til at høre om truslen fra de stigende havvandsstande, metoder til kystbeskyttelse af byer, aktuelle projekter og prioriteringer bag kystbeskyttelse i Danmark så skynd dig at tilmelde dig stormødet.


Vand i Byer netværket har visionen at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndering. Vi fokuserer fortsat på klimatilpasning af byer mht. regnvand og afstrømning fra byens tage og flader, men på baggrund af de udfordring vores medlemmer står overfor udvides arbejdsområdet til at omfatte kyster og byers påvirkning fra hav. Vand i Byer vil derfor gå dybere ind i udfordringerne omkring stigende havvandsstande, og det er netop det fokus, dette stormøde har.

Du kan se programmet for dagen her