name

Statuskonference for Vand i Byer

Alle inviteres til Vand i Byers statuskonference 21. og 22. november 2018 på Hotel Trinity i Fredericia.

Sidste frist for tilmelding 1. november 2018. 


Du kan se programmet for dagen her.

  • Vi ser tilbage på alle de spændende projekter og resultater der er kommet ud af vores stærke netværk.
  • Vi ser fremad og skal sammen skabe rammerne for Vand i Byers fremtid.
  • Kom og sæt dit præg på kommende aktiviteter, bliv en del af Vand i Byers stemme og mød dine innovationsnetværks-kollegaer.

Dag 1 kickstartes med rundvisninger på seks klimatilpasnings-lokaliteter rundt i Danmark. Se lokaliteterne nederst på denne side. Herefter mødes vi til en dejlig frokost og så overtager Jesper Theilgaard ordet og giver sit syn på klimasituationen.
Eftermiddagen går med bazar, hvor du får mulighed for at dykke ned i netop de Vand i Byer projekter du synes er allermest spændende.
Aftenen sluttes med netværk og god mad.

Dag 2 bruges på sammen at skabe rammerne for Vand i Byer i 2019 og 2020, hvilke arrangementer er vigtige for dig, hvordan styrker Vand i Byer din virksomhed og hvordan fastholder vi vores gode position? Din mening er vigtig, for intet netværk uden engagerede medlemmer.
Vi skal også afholde Klimascenen, hvor Vand i Byers medlemmer får mulighed for at vise hvad de arbejder med, det kan være en case, et produkt eller noget helt tredje der præsenteres. Har du lyst til at præsentere noget, så send en mail til Maria Dahl; Mlb@teknologisk.dk 

Efter endnu en god frokost får vi besøg af en endnu ikke offentliggjort indlægsholder – men vi håber vedkommende kan give et spændende perspektiv på klimasituationen.

Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer – og vi håber at I vil være med til at skabe Vand i Byer i 2019 og 2020.

Praktisk information:

Dagen starter på seks forskellige lokaliteter onsdag formiddag. Du skal som deltager selv vælge hvor du vil starte dagen, og du kan kun besøge én lokalitet. Du skal i tilmeldingen på denne side angive, hvor du ønsker at deltage - tilmelding er bindende af hensyn til de forskellige lokaliteters forberedelse. 

De forskellige lokaliteter er præsenteret under tilmldingsmodulet nederst på siden: 

  • Vejle, Vejle Kommune og Vejle Spildevand
  • Odense, Vært Vandcenter Syd og Odense Kommune
  • Middelfart, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune
  • Aarhus, Aarhus Vand og Aarhus Kommune

Herefter er der transport i egen bil til Hotel Trinity i Fredericia

Pris for medlemmer af Vand i Byer:
Deltagerpris 1.500 kr., eksklusiv overnatning
Værelsespris 750 kr.

Pris for ikke-medlemmer:
Deltagerpris 3.000 kr., eksklusiv overnatning
Værelsespris 750 kr. 

Ønsker du at være medlem af Vand i Byer, så kontakt sekretariatet på Teknologisk Institut: ssg@teknologisk.dk

Har du spørgsmål til konferencen er du meget velkommen til at sende os en mail eller ringe - se kontaktoplysninger øverst på siden til højre. 

 

_______________________________________________________________________________________________

Vejle - Slusen

Værter: Vejle kommune og Vejle Spildevand

Tidsrum til rundvisning: 9.30 – 11.45

Mødested, adresse: SLUSEN, Enghavevej 15-17 (p-plads, parkering mod betaling, 2 timers gratis parkering i Bryggen på den anden side af åen)

Rundviser: Paul Landsfeldt, Vejle Kommune

Kort beskrivelse af rundvisningen:

Rundvisning i og omkring slusen med en snak om Veje By’s klimaudfordringer, regulering og Højtvandsberedskab og vi ser slusen i funktion. Hvis vejret tillader det, går vi langs byens åer til reguleringsbygværket ved Abelones Plads, hvor Grejs å deler sig i Omløbsåen og Mølleåen, og hvor den første del af oversvømmelsesforebyggelsen foregår.

________________________________________________________________________________________________

Odense - Klimaklar Skibhus

Værter: VandCenter Syd og Odense Kommune

Tidsrum til rundvisning: 9.30 – 11.30

Mødested, adresse: ”1748”, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Kort beskrivelse af rundvisningen:
Pilotprojektet Klimaklar i Skibhus er et samarbejde mellem beboere, kommune og vandselskab om at håndtere alt kvarterets regnvand på overfladen – både på offentlige arealer og private grunde. På de offentlige veje laver vi regnbede, som bidrager til grønnere kvarterer. Mange af de private hjælper også til ved at anlægge regnhaver på privat grund, så vandet siver ned i undergrunden i stedet for at løbe i kloakkerne. Vi mødes i det lokale medborger- og kulturhus, hvor medarbejdere fra VandCenter Syd og Odense Kommune gennemgår projektet, læringspunkter og hvordan vi videreudvikler vores samarbejder gennem et stort fælles EU projekt om klimatilpasning. Derefter går vi til fods ud i projektområdet, hvor den første etape af kvarteromdannelsen er indviet. Her vil rundviserne uddybe og fremvise løsningerne og der vil være rig lejlighed til at spørge og diskutere projektet.

Rundviser:
Martin Westerboe Sørensen, VandCenter Syd, Gitte Delcin, Odense Kommune, Uffe Gangelhof, VandCenter Syd

________________________________________________________________________________________________

Middelfart - Klimabyen

Værter: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

Tidsrum til rundvisning: 9.30 – 11.45

Mødested, adresse: Rådhuset, Nytorv 9, 5500 Middelfart, herefter transport til Karensvej.

Kort beskrivelse af rundvisningen:

KlimaByen i Middelfart er et innovativt projekt, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med udvikling af en sjovere, smukkere og grønnere by.

De øgede mængder af regnvand, der gennemstrømmer vores byer, er en udfordring, der skal imødekommes. Regnvandet er imidlertid ikke synligt hele tiden. Vi har derfor lagt vægt på, at de nye klimatilpasningsløsninger i KlimaByen har flere funktioner, så de bidrager til at gøre hverdagen grønnere, sundere og sjovere for Byens borgere.

På rundvisningen vil I se de to første etaper ”Skovkvarteret” og ”Allékvarteret” som er færdigt og afleveret. Yderligere vil vi komme forbi Aktivitetsskoven, som er midt i anlægsfasen, samt Bykvarteret hvor anlægsarbejderne også er i fuld gang.

Rundviser: Pernille Svane, Projektleder Klimabyen

________________________________________________________________________________________________ 

Aarhus - Risvangen

Værter: Aarhus Vand og Aarhus Kommune

Rundviser: Anne Laustsen og Vibeke Bundesen, Aarhus Vand

Tidsrum til rundvisning: 9.30 – 11.15

Mødested, adresse: Vorregårds Alle 112, Ved indgangen til parken.

Kort beskrivelse af rundvisningen:
Regnvand og spildevand i det 50 ha store område i den nordlige del af Aarhus er adskilt (separeret) og samtidigt er området klimatilpasset til at håndtere fremtidens mere voldsomme skybrud. 

Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området håndteres på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det er muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at der kan håndteres større regnhændelser for samme økonomi som for rørløsninger, og at de samtidigt tilfører området større trafiksikkerhed samt en miljømæssig og rekreativ værdi.

Risvangen er et mix af løsninger, som tilsammen giver et nyt robust og klimatilpasset system til regnvandshåndtering på terræn. Regnvandet i området forsinkes, fordampes eller bortledes i det tempo, som områdets recipient, et lille skovvandløb i Riis Skov, kan klare.

Billedet viser anlægget i brug efter den kraftige regnhændelse 14. august 2018, kl. 5.00.