name

Klimatilpasning for grundejere

DETTE ER DESVÆRRE AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER.

Hvordan kan kommuner samarbejde med grundejere om klimatilpasning på egen grund? 

KLIKOVAND og Vand i Byer inviterer til gå hjem-møde torsdag d. 20. september 2018 kl. 14.30-16 om klimatilpasning for grundejere.


For at komme i mål med klimatilpasning er det ofte en fordel at inddrage privat grund. Der er derfor ræson i som kommune at hjælpe sine grundejerforeninger på vej til at gennemføre klimatilpasningsprojekter på egen grund – evt. som et samarbejdsprojekt. Vand i byer arbejder for klimarobuste byer, og ser potentiale i samarbejdet med grundejerforeninger. Derfor inviteres medlemmer af Vand i byer og KLIKOVAND til dette fælles gå hjem-møde med fokus på klimatilpasning for grundejere og samarbejde mellem kommune og grundejerforeninger.

KLIKOVANDs Task Force har i samarbejde med Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension hjulpet flere grundejerforeninger med at løse klimaudfordringer på deres grunde. For alle parter var projektet både udfordrende og givende, derfor ønsker vi at dele vores erfaringer. Projektet er mundet ud i to konkrete produkter, som vi vil præsentere på dagens gå hjem-møde. En guide til grundejeres egen klimatilpasning, og et workshop-kit, som kommuner kan anvende i samarbejde med grundejere.

Formål og program

Se programmet for dagen her. 

Til dagens gå hjem-møde vil grundejere samt rådgiver, Fredensborg kommune og Forsikring & Pension fortælle om de to produkter:

 

  • ”Få styr på vandet – en guide til grundejerforeningers klimatilpasning”
    Guiden giver en letforståelig og håndgribelig tilgang til klimatilpasning på matrikel-, vej- og grønne områder-niveau. Kommuner kan henvise til den, men kan også selv bruge den.
  • Et workshop-kit til kommunale medarbejdere, der ønsker at hjælpe og vejlede grundejerforeninger efter samme model som i projektet her. Workshop-kittet er udviklet til den kommune, der ønsker at hjælpe sin grundejerforening på vej efter samme model som projektets. Smugkig i workshop-kittet på KLIKOVANDs hjemmeside her.

Formålet med dagen er, at give inspiration til lignende projekter ude i kommunerne og at give produkterne ben at gå på, så der er flere der kan få gavn af dem.

Gå hjem-mødet henvender sig til kommunale medarbejdere der arbejder med klimatilpasning og andre som samarbejder med grundejere. Inviter endelig dine kolleger med