name

Stormøde den 6. juni 2018 i Aarhus

Design for sundhed og klimatilpasning


Sundhed har altid været et centralt element i vores håndtering af vand i byer. Etablering af vandforsyning og kloakering har medvirket til at øge vores sundhed og levealder gennem mere end 150 år. Klimatilpasning kan være en anledning til at bringe nye sundhedsperspektiver frem. Dette stormøde undersøger derfor de nye sammenhænge mellem vand i byer og sundhed gennem et designperspektiv.

Om formiddagen sætter vi fokus på at klimatilpasningsprojekter er en anledning til at re-designe byer og landdistrikter og skabe nye værdier og grøn vækst. Anlægsprojekterne bryder bogstaveligt talt byen op, så vi kan implementere nye perspektiver på byrum og veje. Det kræver imidlertid nye samarbejder på tværs af fagområder, der kan kvalificere designet.

Dette stormøde tager denne udfordring op i to sektioner. Om formiddagen tager vi afsæt i et designperspektiv og designer fremtidens vejlandskaber, der styrker aktivitet, fællesskab og inklusion. Vi inviterer fagfolk ind, der kvalificerer disse perspektiver, og afslutter formiddagen med en design-workshop af konkrete sundhedsproducerende veje.

Om eftermiddagen tager vi fat i udfordringen med implementering. En ting er et få gode ideer, men hvordan kan vi arbejde med implementering i praksis, når visionerne møder de eksisterende sektoriserede reguleringer og budgetter osv. Vi sætter fokus på nye værktøjer, der kan synliggøre værdiskabelsen af vores design.

Stormødet foregår i Aarhus og der vil som sædvandlig være oplæg med cases og værktøjer mv. samt facilitering af workshops.

Detaljeret program vil blive sendt ud senere, men du kan tilmelde dig allerede nu.

Du bedes desuden videresende i din organisation, til andre faggrupper, der kan være interesserede.

Programmet for dagen kommer snart.

Du kan tilmelde dig stormødet her: