name

Invitation til: Vis Vejen frem 24. august

Vil du se en klimatilpasset vej? Så sæt kryds i kalenderen torsdag den 24. august 2017, mellem 12-17, hvor KLIKOVAND i samarbejde med Forsikring og Pension og en række kommuner, vandselskaber og borgere holder åbent hus på klimatilpasningsprojekter på vejarealer i hovedstadsregionen.


10 vidt forskellige projekter bliver vist frem forskellige steder i hovedstadsregionen. Så kom og se løsningerne, og hør om erfaringerne med at integrere klimatilpasning i vejprojekter eller vejrenoveringer.

Se programkataloget for dagen her.

Kommuner, forsyninger og grundejere holder ”åbent hus” på deres egne projekter og fortæller om deres læringspunkter. De vil blandt andet fortælle om overvejelserne bag valg af tekniske løsninger, trafiksikkerhed, om proces og samarbejde, den økonomiske fordelingsnøgle og om borgernes rolle.

      

Klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk institut holder åbent under hele arrangementet og fortæller om forskellige tekniske løsningsmuligheder på vejarealer – der bliver mulighed for at se klimaflisen, permeabel belægning, vejbede osv. og til at få svar på spørgsmål om valg af løsninger.

Målgruppe:
Arrangementet er målrettet fagpersoner i kommuner og forsyninger, men studerende, borgere og politikere er også velkomne til at besøge vejprojekterne.

Tilmelding:
Der er ingen tilmelding. Projekterne vises frem på forskellige tidspunkter i tidsrummet fra kl. 12-17.
Du kan læse mere om, hvilke projekter der vises frem og hvornår på klikovand.dk

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til arrangementet så kan de rettes til: 

  • Bente Villumsen, Task Force for klimatilpasning, benvil@gladsaxe.dk telefon: 39575930 / 29169217
  • Merle Enghoff, Task Force for klimatilpasning, metila@gladsaxe.dk telefon: 39575926 / 29169219
  • Marie-Louise Sune Andersen, projektleder i KLIKOVAND, mlsa@hfors.dk telefon: 40906411