name

Urban afstrømning - kursus på DTU Miljø

I Danmark har vi en unik organisation omkring afløbsområdet i form af IDA Spildevandskomiteen (SVK). SVK har siden 1944 været en væsentlig aktør i forhold til udvikling og standardisering af afløbsområdet. De væsentligste bidrag er SVKs samling af skrifter, der sætter standarden for afløbssystemer i Danmark, og SVK regnmålersystemet, der siden 1979 har sikret ensartet regndata i høj tidslig opløsning til afløbstekniske formål.

Med udgangspunkt i data fra SVKs regnmålersystem er der desuden udviklet en række praktiske specialværktøjer til brug i arbejdet med at analysere og dimensionere afløbssystemer. Disse værktøjer kræver en del baggrundsviden for at blive brugt korrekt og kurset giver et struktureret overblik over denne.

Læs mere og tilmeld dig her.

Download praktiske informationer her. 


Målgruppe

Folk fra forsyningerne og rådgiverne som benytter eller ønsker at benytte SVK data og værktøjer til analyse af problematikker hvor regninput er essentielt. 

Formål

At give deltagerne en praktisk introduktion til SVK regnmålersystemet og SVKs samling af beregningsværktøjer. Herunder, hvordan man henter de rigtige data og under hvilke forudsætninger er de forskellige værktøjer passende at bruge. 

Kursusindhold

 • Historisk introduktion til SVKs skrifter og dimensionspraksis.
 • Data fra SVK regnmålersystemet: hvad, hvordan og hvornår?
 • Værktøjer og metoder
  • Regional regnrække-regnearket: CDS-regn og bassindimensionering, hvordan og hvorfor?
  • Rain Analyst: Hvordan erstatter det programmerne WinRegn og  U-værdi og hvad kan vi bruge regnstatistik til?
  • LAR-regneark: Hvad er det og hvornår kan det bruges?
 • Koblede regn, sikkerhedsfaktorer og klimafaktorer: hvordan tages der højde for det usikre?
 • Perspektiv: Fremtidige skrifter og Water Smart Cities.