name

Urban afstrømning - metoder og værktøjer, herunder skrift 31

Efteruddannelseskursus hos DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi


I Danmark har vi en unik organisation omkring afløbsområdet i form af IDA Spildevandskomiteen (SVK). SVK har siden 1944 været en væsentlig aktør i forhold til udvikling og standardisering af afløbsområdet. De væsentligste bidrag er SVKs samling af skrifter, der sætter standarden for afløbssystemer i Danmark, og SVK regnmålersystemet, der siden 1979 har sikret ensartet regndata i høj tidslig opløsning til afløbstekniske formål.

Med udgangspunkt i data fra SVKs regnmålersystem er der desuden udviklet en række praktiske special-værktøjer til brug i arbejdet med at analysere og dimensionere afløbssystemer. Disse værktøjer kræver en del baggrundsviden for at blive brugt korrekt og kurset giver et struktureret overblik over denne. Den sidste dag bruges på at gennemgå og diskutere det nye skrift 31, der forventes at få stor betydning for, hvordan vi lager klimatilpasning af byer.

Målgruppe:
Folk fra forsyningerne og rådgiverne som benytter eller ønsker at benytte SVK skrifter, data og værktøjer til analyse af problematikker hvor regninput er essentielt.

Formål:
At give deltagerne en praktisk introduktion til SVK regnmålersystemet og SVKs samling af beregningsværktøjer. Herunder, hvordan man henter de rigtige data og under hvilke forudsætninger de forskellige metoder og værktøjer er passende at bruge.

Læs mere om kurset i denne flyer