name

Temamøde om kystsikring

DTU og Vand i Byer inviterer til et temamøde på DTU Miljø om ”Kyststikrings-teknologier i en dansk kontekst”. 


Den 31. maj afholdte vi temamøde om ”Kyststikrings-teknologier i en en dansk kontekst”. Formålet er at præsentere resultaterne fra et Vand I Byer udviklingsprojekt med Københavns Universitet, Gottlieb Paludan Arkitekterne, Region H og DTU Miljø. Tema-dagen arrangeres af DTU Miljø.

Dagen vil foregik på engelsk.

Som deltager på dagen opnåede du:

  • seneste state-of-the-art af danske og internationale kystsikrings teknologier
  • indblik i specifikke danske kystsikrings-cases
  • samfundsmæssig, økonomiske og regulative udfordringer med implementering af kystsikring i Danmark

Mødet blev afholdet torsdag den 31. maj kl 9:30-12:00 på DTU Miljø, Bygningstorvet, bygning 113 (gå ind gennem bygning 115) i lokale 011.

Program for workshop

09.30. Kaffe og registrering

10.00. Velkomst og program, v. Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø

10.08. Appetizer oplæg om kystsikring, v. Ole Fryd Københavns Universitet

10.15. Vand i Byer-projekt om kystsikring (problem, definitioner, metode, state-of-the-art, 4 cases), v. Maria Faragó, DTU Miljø

10.30. Kvalitet i kystudviklingen (national kortlægning, identitet, potentialer, proces), v. Eva Sara Rasmussen, Gottlieb Paludan Architects

10.40. Region Hovedstadens rolle og initiativer, v. Emilie Rønde Nielsen, Region Hovedstaden

10.50. Hovedpointer fra Vand i Byer-projektet, v. Maria Faragó, DTU Miljø

10.55. Pause

11.05. Workshop 1 – hvad er den gode kystsikringsløsning? (teknologi, erfaringer, rationaler, drømme, etik)

11.25. Workshop 2 – hvordan implementeres den gode løsning? (proces, aktører, plan, design, anlæg, drift)

11.45. Opsamling på workshops, v. Ole Fryd, Københavns Universitet

11.55. Opsamling på dagen, v. Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Miljø

12.00. Sandwich to-stay or to-go

På vegne af

Ole Fryd (Københavns Universitet), Eva Sara Rasmussen (Gottlieb Paludan Architects), Emilie Rønde Nielsen (Region Hovedstaden), Thomas Hennequin, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Maria Faragó (DTU Miljø