name

Sådan opnår du succes med innovation og offentlige udbud i PRAKSIS – et ”IKKE juridisk” kursus til både offentlige og private parter

Med den nye udbudslov er der for alvor kommet fokus på mulighederne for både de offentlige og private parter i innovative udbud. Fordelene er mange for begge parter, hvis det gøres rigtigt og effektivt.

Så hvordan gennemføres et ”innovativt udbud” i praksis?

I virkeligheden starter arbejdet med et innovativt udbud noget før selve den formelle udbudsproces.

På dette kursus opnår du som offentlig indkøber, udviklingskonsulent eller som privat forretningsudvikler praktiske færdigheder i at gå fra idé/udfordring/behov til succesfuldt udbytte af den innovative udbudsproces.

På kurset gennemgår vi hele processen og afprøver det sammen praksis med afsæt i realistiske cases. Vi ”graver” os IKKE ned i juridiske spidsfindigheder, men giver dig konkrete værktøjer, anvisninger og kompetencer til dit videre arbejde på området.


Kurset henvender sig til:

 • private virksomheder, der sælger varer og ydelser til det offentlige indenfor sundhed, omsorg, byggeri, klima, miljø og lignende områder.
 • offentlige indkøbskonsulenter, udviklingskonsulenter og projektledere, der arbejder med indkøb og udvikling indenfor områderne sundhed, omsorg, byggeri, klima, miljø og lignende områder.

Kursusudbytte:

Viden og færdigheder indenfor praktisk håndtering af processer knyttet til innovative partnerskaber og udbud. Vi ser f.eks. på:

 • Matching af parter
 • Afklaring af optimal model for dialog/samarbejde
 • Setup af projektsamarbejde og tips til den gode fremdrift
 • Viden om både de nødvendige og de optimale aktiviteter i en succesfuld innovative udbudsproces uden at havne i juridiske faldgruber
 • Indsigt og forståelse for ”den anden” parts beslutningsmekanismer, processer og værdier

Kurset er opbygget som ”hands-on” undervisning: Vi arbejder case-baseret med bl.a. rollespil og gruppearbejde som ramme for involvering af kursusdeltagerne på tværs af sektorer.

Tilmelding og pris

Pris per deltager: 1595, - ekskl. moms.

Antal deltagere per arrangement: max. 30 stk.

Pladserne tildeles efter ”først-til-mølle” princippet. Sidste frist for tilmelding er 26. oktober 2016.

Ved under 15 deltagere per arrangement forbeholder vi os ret til at aflyse

Tilmelding sker ved e-mail til tilmelding@bambergconsult.dk. Oplys venligst følgende forhold til brug for fakturering:

 • dato/sted for kursusdeltagelse
 • Antal deltagere
 • Navn(e), titel
 • Organisation
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • EAN-nummer (kun offentlige organisationer) + personreference
 • CVR-nummer
 • e-mailadresse(r)

Skulle du fortryde din tilmelding, kan du ved henvendelse til enten Lars eller Peter senest 10 dage før arrangement naturligvis få deltagergebyret refunderet uden omkostning.

Tid og sted:

22. november ml. kl. 9 og 15: Odense; hos Welfare Tech, Forskerparken 10H, 5230 Odense M

24. november ml. kl. 9 og 15: Århus; IT-byen, INCUBA, Åbogade 15, 8200 Aarhus N

Forplejning:

I kurset er indeholdt rundstykke, frokost og kage/frugt samt kaffe, the og vand ad libitum

Lidt om parterne bag kurset:

Lars Kjær Kuhlmann, KuCon ApS

Stifter og indehaver af konsulentvirksomheden KuCon ApS. Med sin baggrund som cand.oecon. og certificeret PRINCE2 projektleder har Lars de sidste 18 år arbejdet med ledelse/salg/tilbud/udbud til og for den offentlige sektor: 

 • Ekspert i Bid Management og EU udbud
 • Flittig benyttet oplægsholder for bl.a. DJØF, It-forum, DI Handel og diverse erhvervsforeninger

KuCon ApS rådgiver små, mellemstore og store private virksomheder om Bid Management processer og strategisk offentligt salg, samt laver udbud og tildelinger for en række offentlige organisationer.

Kontaktoplysninger: tlf. 2386 2368, lars@kucon.dk. Læs mere på www.kucon.dk

Peter Bamberg Jensen, BAMBERG Consult:

Stifter og indehaver af konsulentvirksomheden BAMBERG Consult. Med sin baggrund som ingeniør og antropolog har Peter i de sidste 15 år arbejdet med innovationsprocesser og projektledelse i både den offentlige og private sektor:

 • Ekspert i opstart og styring af forskellige former for offentlig-privat innovationssamarbejder
 • Flittig benyttet oplægsholder med mere end 100 danske og engelske oplæg og kurser bag sig.

BAMBERG Consult rådgiver både de allerstørste og mindste danske kommuner og regioner i brugen af innovative samarbejdsformer med private virksomheder. Vi hjælper tilsvarende mange private virksomheder med ”at komme indenfor” hos kommuner og regioner.

Kontaktoplysninger: tlf. 42 700 355, pbj@bambergconsult.dk. Læs mere på bambergconsult.dk