name

Konferencen ’Exploring Experimental Cities’

21. - 23. september 2017


Mange kommuner er i dag optaget af hvordan de kan planlægge for ’liveability’ og engagere byens aktører i praksis. Konferencen ’Exploring Experimental Cities’ sætter fokus på hvordan eksperimenterende byudvikling kan bidrage til at skabe mere leve- og bæredygtige byer. På konferencen vil 200 forskere, planlæggere, developere og aktivister diskutere muligheder og udfordringer for at arbejde mere eksperimenterende med udviklingen af byer.

 

Konferencen foregår I Københavns Sydhavn og I Carlsberg Byen – begge områder, der i disse dage oplever en voldsom udvikling. Se programmet og tilmeld dig på: www.experimentalcities.com