name

Frederiksberg kommune indbyder til markedsdialog om nye løsninger til håndtering af regnvand

I forbindelse med et kommende udbud af innovations-/udviklingspartnerskaber om udvikling af nye grønne løsninger til punktvis nedsivning af regnvand inviteres til markedsdialog. 


Markedsdialog finder sted på følgende datoer:

  • 23. februar 2017, kl. 8.30-16: Workshop 1 – dialog om nuværende løsninger og teknologiske muligheder. Afklaring af innovationspotentialet.
  • 14. marts 2017, kl. 8.30-15: Workshop 2 – dialog om forudsætninger for løsningsudvikling og – implementering

Deltagelse sker ved tilmelding via tilmeldingsblanket, som du finder på Frederiksberg kommunes hjemmeside

Der forventes at være plads til 1-2 deltagere fra hver virksomhed. Det forbeholdes at begrænse antallet af deltagende virksomheder. Udvælgelsen vil ske således, at et bredt spektrum af aktører er repræsenteret.

Nærmere detaljer vedr. program udsendes til tilmeldte virksomheder forud for afholdelse af markedsdialogen.

Se skema for tilmelding, vejledende forhåndsmeddelelse samt baggrundsmaterialer på Frederiksberg kommunes hjemmeside.

For nærmere information vedr. projektet, kontakt udbudskonsulent og projektleder for OPI-projektet, Trine Nordentoft Klausen via mail trkl01@frederiksberg.dk eller via tlf. 3074 4865.