name

Deltag i svensk arkitekt-konkurrence

Visste du att Trelleborgs framtida stadsdel Sjöstaden är ett av 45 områden i arkitekttävlingen Europan som pågår tom 30. juni 2017?

När Trelleborgs Hamn flyttar sin verksamhet åt sydost frigörs stora ytor med fantastiska möjligheter. Eller vad sägs om fem kilometer kajkant i bästa söderläge med fri utsikt mot horisonten..?


Huvudfrågeställningar för innovativa idéer är:

  1. Tidsperspektiv – området är gigantiskt och genomförandetiden kommer att vara flera decennier.
  2. Produktiva staden – tillverkning som funktion i blandstaden. Vad kan ge området karaktär utöver rekreationsmöjligheter vid kajkanten?
  3. Vatten, vind och sol – förankring på platsen, klimatanpassning.

När tävlingen avslutats och alla bidrag bedömts av Sveriges arkitekters jury i slutet av 2017 är kommunens avsikt att bygga upp ett samarbete med det vinnande teamet i den form som passar tävlingsbidraget.

Låter det intressant kan du läsa Trelleborgs tävlingsprogram: http://www.europan-europe.eu/media/default/0001/14/e14_sb_se_trelleborg_en_pdf_pdf.pdf

Information om tävlingen finns på www.europan.se.

Vi hoppas att också team från Danmark vill delta i Europan – och ta chansen att påverka hur framtidens Trelleborg ska se ut! Du får också gärna tipsa kollegor i branschen – som är under 40 år.

Fredagen den 21. april 2017 håller vi sitevisit som börjar med gemensam lunch kl 12. Anmälan görs via europans hemsida.