name

Afslutningskonference i Vandet fra Landet 6. oktober 2016

Konferencen henvender sig til alle interessenterne i problemstillingen om vandet fra landet. Kommuner, forsyninger, landbrugsorganisationer, regioner, rådgivere, entreprenører samt producenter i branchen.


Klimaændringer giver store problemer med oversvømmelser fra vandløb i byområder.

Vandet fra Landet kan skabe store problemer i byerne, når vandløb går over deres bredder og oversvømmer byen. Den problemstilling har innovationspartnerskab Vandet fra Landet arbejdet med de seneste 3 år. 

I januar 2014 startede innovationspartnerskabet, der skulle sætte fokus på vandet fra landet. Målet med partnerskabet har været at kombinere forskellige perspektiver og forskellige former for viden, med henblik på at opnå innovative klimatilpasningsløsninger, som integrerer hensyn til vandafledning, levesteder for planter og dyr samt rekreation og nye oplevelser. 

Partnerskabet er finansieret af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og projektledelsen består af Teknologisk Institut, Orbicon og Smith Innovation. Partnerskabet har taget udgangspunkt i 4 åer, der skaber store oversvømmelser i byområder. Det er Storå (Herning/Holstebro), Ege Å og Aarhus Å (Aarhus), Højbro Å (Gribskov) samt Grejs Å (Vejle). Udover disse kommuner medvirker SEGES, Region Midt samt Danske Maskinstationer og Entreprenører i partnerskabet. 

Partnerskabet vil ved denne afslutningskonference præsentere resultaterne af de 2½ års arbejde med problemstillingerne, og vise løsninger i forhold til vandet fra landet.

Du kan se programmet for konferencen her. 

Praktiske oplysninger:

Tid og sted
6. oktober 2016
Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29
8000 Aarhus C

Pris
500 kr. pr. deltager inkl. forplejning, ekskl. moms.
Medlemmer af partnerskabet deltager gratis.

Rabat
Ved fire eller flere samtidige tilmeldinger fra samme virksomhed opnår I 10 % rabat.

Sådan tilmelder du dig
www.teknologisk.dk
• Ring på tlf. 72 20 30 00
• E-mail til kurser@teknologisk.dk

Yderligere oplysninger
Inge Faldager
Tlf. 72 20 22 96
E-mail if@teknologisk.dk