name

Blog fra torsdag den 14. september


Torsdag den 14. september begyndte med morgenmad på Rådhuset i Zwolle. Vi blev budt velkommen af borgmesteren og fik en generel introduktion til floderne Ijssel og Vechts delta og sikringen af Zwolle mod oversvømmelser. Dernæst fulgte oplæg om projekter blandt andet ét om en oppustelig dæmning.

Dagen var begyndt med sol og blå himmel, og vi var inviteret på en bådtur for at se de forskellige tiltag, der er sikrer byen mod stormflod. Bådturen blev fulgt af en tur til Ijssels nye sidearm, hvor der gøres plads til at kunne håndtere mere vand, og en gåtur på digets cykelsti efterfulgt af frokost med præsentationer om indsatsen mod oversvømmelser i Zwolle som led i en samlet national indsats.

Så gik turen til Rotterdam, hvor regnen viste tænder. Efter en kort introduktion til klimatilpasning og stormflodssikring i Rotterdam delte vi os i to grupper, der gik gennem regnen til udvalgte projekter i Rotterdam. Herunder Water Square Benthemplein.

Tiden var nu inde til noget varmt at drikke og til at møde nye lokale kontakter fra vandsektoren og byplanlæggere. Der blev igen netværket og dagen sluttede med en lækker middag i godt selskab.

 

Berit Godskesen fra DTU og Ole Larsen fra CALL Copenhagen er kommet med deres reaktioner på dagen:

  • Vand i Byer har lært nye og interessante netværk at kende i form af Netherlands Water Partnership og Climate Campus i Zwolle. Vi er lige blevet introduceret til hinanden, og det kunne være spændende at videndele og samarbejde om projekter i fremtiden. Det kunne eventuelt være i form af EU-ansøgninger også mellem enkelte partnere i de to netværk. Det kommer ledelsesgruppen i Vand i Byer til at arbejde videre med.

  • Den oppustelige dæmning og Rotterdams sikring mod havet med store arme anlagt ud for flodens udløb var utrolig spændende at høre om. I det hele taget viste deres stormflodssikring, hvordan de giver mere plads til vandet – ligesom i Tyskland – ved at rykke digerne tilbage, så floderne/vandet får mere plads.

  • De netværk, vi mødte, var inspirerende, og vi rykkede bare sammen på grund af regnvejret efter at have set projekterne ude i byen. Der er lagt mange gode og engagerede mennesker i Holland, og det værdsætter vi virkelig. Der er god grobund for projektsamarbejde i fremtiden.

  • Vores eget netværk er fedt. Folk ville bare ud og se projekter i byen og ikke kun sidde og høre oplæg. I det hele taget havde vi også en hyggelig aften med gode samtaler både fagligt og socialt.