name

Blog fra tirsdag den 12. september


Tirsdag den 12. september begyndte med et besøg hos Infarm, en visionær og innovativ virksomhed i Berlin. Infarm er et indendørs landbrugsfirma, der har til formål at hjælpe byer med at selvforsynende med hensyn til deres og dermed mere modstandsdygtige. De designer og bygger vertikale gårde, der kan udnyttes i et givet rum, så byboere kan modtage grønt året rundt.

Dernæst gik turen til Bornstedter Feld i Potsdam. Et stort LAR-anlæg håndterer regnvand fra 1.000 boligerog vejvand fra flere veje. Anlægget er bygget op af vejtrug med et underliggende faskinesystem. På overfladen ledes vandet til en central plads, hvor det nedsiver. Pladsen fungerer både som park med legeplads og har lavninger, hvor vandet kan opbevares ved kraftig regn.

Dagens sidste punkt var en veloplagt præsentation om onsdagens program af Ole Larsen fra CALL Copenhagen.

 

Anne Lausten fra Aarhus Vand, Ezra Rémy fra NIRAS og Berislav Tomicic fra DHI er kommet med deres reaktioner på dagen:

  • Dagen viser bredden i vore arbejde: Lige fra de højteknologiske krydderurter, hvor produktionen styres via wifi og sensorer og foregår i trendy miljøer i byen til et robust LAR-anlæg i stor skala. Anlægget har eksisteret i cirka 15 år og har løst et problem med regnvand. Det er ikke smart og kunne godt piftes lidt op med interessante planter, men alt i alt er det et godt solidt anlæg.

  • Infarm er lige på kanten af Vand i Byers område. Teknologien med central styring af decentrale enheder har været kendt i mange år. Derimod er deres forretningsidé innovativ: De udlejer deres enheder og drifter og vedligeholder dem, så kunden blot høster afgrøderne. De kan dog ikke producere nok til byerne, selvom det er et smart og tjekket koncept.

  • Er Infarms koncept bæredygtigt? Det var et spørgsmål, der også blev vendt. Det ville måske være bedre at flytte produktionen udenfor byen. Til gengæld var deres formål også at oplyse og uddanne kunder og forbrugere, så derfor var det vigtigt at produktionen på det nærmeste skete foran øjnene på dem. Infarm er tydeligvis drevet af ideologiske ildsjæle og et meget spændende koncept.

  • Tænker man videre over Infarms produktion og kobler det med vores besøg i Berlin mandag, er det nærliggende at tale om, hvordan renseanlæg kan blive til et ressourceanlæg med hensyn til energiproduktion, næringsstoffer og vand. I dag renser vi så meget ud af spildevandet, som måske kunne bruges til stordrift. Det er inspirerende tanker at tage med hjem.

  • Bornstedter Feld var et utroligt interessant anlæg, hvor det ville have været spændende at høre om driftsomkostninger og vedligehold. Det ville også være interessant at vide, om de nye områder, de bliver bygget derude, har taget erfaringer fra anlægget til sig.

  • Ole Larsens veloplagte – og sene – præsentation sluttede dagen. Den gav et godt indblik i morgendagens program…