name

Blog fra onsdag den 13. september


Onsdag den 13. september. Teknikken kom i fokus i dag i stor målestok. Netværk ligeså.

Vi begyndte dagen med at besøge Bottorp Boye pumpestation. Boye er biflod til Emscher, der går ud i Rhinen. Der er udvundet kul i området, hvilket har betydet, at landet er faldet sammen eller har sænket sig så Emscher ligger højere end Boye, der tidligere er blevet brugt som spildevandskanal. I dag sørger 4 pumper, alle med elforsyning fra forskellige kilder, for at pumpe vandet op og videre til et renseanlæg og  Emscher.

Diget langs floden er nogle steder næsten 30 meter over det omkringliggende land. Vi var ude og se naturgenopretning, der er udført – og stadig udføres – langs floden.

Efter en solid frokost i Restaurant Maskinhuset fortsatte vi mod Dorsten og så Mittelland Kanal og floden Lippe. Fokus var på den beskyttelse, der er udført mod oversvømmelser. Det er også i dette område, Lippes udløb i Rhinen har været gennem et stort naturgenopretningsforløb.

Dernæst gik turen til Holland og hansestaden Zwolle. Aftenen bød på netværk med et engageret og ligesindet netværk, buffet og spændende præsentationer fra medlemmer af de to netværk, Dutch Climate Campus Zwolle og Vand i Byer.

  

Kristine Vik Kleffel fra Region Hovedstaden, Peter Engelund Holm fra Københavns Universitet og Bo Brøndum Pedersen fra COWI er kommet med deres reflektioner på dagen:

  • Jorden er sunket og bifloden skal op i Rhinens biflod Emscher. Kontrasten mellem dagene var fantastisk. Tirsdag så vi grønt på hylder – noget vi ikke havde set før – og onsdag blev vi præsenteret for kendt teknik med pumper og rør. Pumpestationen havde et imponerende sikkerhedssystem med de 4 pumper og 4 elforsyninger. De har hele oplandsområdet med, hvilket vi kunne lære noget af.

  • Det kunne være interessant at vide, om de har erfaringer med at undersøge kontaminanter i jord og sedimenter i det tæt befolkede område, hvor spildevandet kan have flyttet stoffer med sig.

  • Det ville være en idé at tage danske politikere med ned for at se den måde, de organiserer arbejdet på ud fra vandoplande på tværs af kommuner. Forsyningerne arbejder på vandets præmisser og kan gøre mere end blot at sikre mod oversvømmelser. For eksempel har de arbejdet med naturgenopretning i forbindelse med flodløbet og anlagt cykelstier på digerne.

  • Måske skulle Vand i Byer få politikere til at se de strukturer, der kunne gavne arbejdet og gøre kan-opgaver mulige i forsyningerne.

  • Det er bemærkelsesværdigt at se, hvor meget de kan håndtere af vand i forhold til Danmark.

  • I Danmark er vi meget låste i egne forestillinger og kan have svært ved at acceptere at bo bag et dige, hvor der er anlagt en cykelsti på toppen.

  • Ser vi på naturgenopretning, kunne vi måske i højere grad tale om den merværdi, det giver, både i Vand i Byer og i Danmark. Den merværdi, vi kunne opnå, ofres på grund af de finansierings- og administrationsstrukturer vi har. Og på grund af den måde, vi tænker på – vores tilgang. Nogle højere oppe i systemet skal ville mere, og vi skal påvise merværdien: Hvad får de også ud af det?

Aftenen viste, hvor vigtigt det er at bygge netværk selv og møde andre netværk for at udveksle viden og erfaringer og måske samarbejde.