name

Blog fra mandag den 11. september


Mandag den 11. september var en dag vi havde set frem til i lang tid. Turen gik til Berlin, og humøret var højt i vores gruppe af sammensatte fagligheder fra meget forskellige arbejdssteder. Helt i Vand i Byers ånd.

Vores første besøg tog os til Gruppe F Landskabsarkitekter, hvor Antje Backhaus og hendes kollegaer talte om byudvikling i Berlin, borgerinddragelse samt landskabsplanlægning og strategier.

Derefter mødtes vi med Erwin Nolde, der med stort engagement viste og fortalte om Block 6 og bæredygtig rensning af spildevand. Derefter gik turen til Potsdammer Platz, hvor Erwin Nolde forklarede det store vandsystem, der både håndterer regnvandet og leverer det til genbrug som toiletskyl og er med til at sænke temperaturen en smule i byen. Til sidst besøgte vi et passivt hus, hvor det grå spildevand renses og genbruges til toiletskyl og samtidig udvindes energien fra det gennem varmeudveksling.

 

Dagen derpå gjorde Mikkel Priess fra Frederiksberg Kommune og Kristoffer Sindby fra Teknologisk Institut sig nogle tanker om, hvad de havde fået ud af dagen:

  • Vores gruppe har en stor faglige spændvidde, og det afføder mange gode diskussioner efter hvert besøg.

  • Gruppe F nævnte en række inspirerende metoder og teknikker, der måske kunne bruges i Danmark. Blandt andet satte de pop-up haver op i områder for at afdække, hvordan beboerne reagerede, og om de passede dem. Pop-up haverne er mulige nemt at flytte igen, hvis beboerne ikke ønsker dem. Det var vigtigt, inden de anlagde mere blivende løsninger. Med pop-up haverne fulgte også vejledning og rådgivning, hvilket vi måske kunne lære af hjemme. Frøbiblioteker hører også med til deres aktiviteter. Hér låner beboere frø og senere, når de har høstet deres afgrøder, afleverer de frø tilbage til biblioteket. En anden idé, der inspirerede.

  • I Berlin skal nye byområder håndtere regnvandet selv, blandt andet i form af genbrug til toiletskyl. Samtidigt opererer byplanlæggere med et pointsystem, der på baggrund af biofaktorer giver et nemmere og mere ensartet beslutningsgrundlag, der er let at forholde sig til.

  • Erwin Nolde gjorde også et stort indtryk. Han var ikke lykkedes ikke med sit første projekt, der skulle rense spildevand. Det mente han var meget naturligt og sammenlignede det med, at selv gennemtestede biler kan blive kaldt tilbage. I dag har han nye projekter, hvor især perspektiverne i at udvinde energien fra spildevand, gråt vand eller regnvand vakte interesse. Det var også noget, vi kunne arbejde med i Danmark.

  • Det kan være svært at gøre vandet synligt i tæt by. Potsdammer Platz var et godt eksempel på, at det var muligt.