name

Blog fra fredag den 15. september


Provinsen Sydholland har mange erfaringer med EU-projekter. En række spændende præsentationer viste os, hvor langt de var med en lang række meget forskellige projekter, og samtidigt blev vi introduceret til det hollandske deltaprogram: https://www.government.nl/topics/delta-programme og https://deltaprogramma2017.deltacommis-saris.nl/viewer/publication/1/1-delta-pro-gramme-

Efter frokost kørte vi til Utrecht, hvor vi så en helt afkoblet bydel med 30.000 boliger og lidt over 60.000 indbyggere – Leidsche Rijn. Det skete på cykler rundt i det store og meget fascinerende område med blå-grøn strukturer og meget varierede løsninger. De har 20 års erfaringer med drift og vedligehold.

Mens vi spiste lidt aftensmad fik vi præsenteret naturbaserede løsninger i Utrecht og havde mulighed for at stille spørgsmål til området og til de konkrete løsninger, vi var blevet præsenteret for.

Fem fantastiske dage var forbi og turen gik tilbage til Danmark. Vi er alle blevet rigere på indtryk og netværk og skal bruge tid på at fordøje alt det, vi har oplevet.

 

Berit Godskesen fra DTU og Kristoffer Amlani Ulbak fra Teknologisk Institut er kommet med deres reaktioner på dagen:

  • Det var interessant at høre om deres Delta Program. Deres tilgang gør arbejdet mere smidigt, da det sker på tværs af kommunerne. I Danmark får vi en udfrodring, da det nu er de enkelte kommuner, kyst- eller digelag og borgere, der agerer. Vi savner det større perspektiv, når vi ser på kystsikring.

  • I Holland ser de modsat os på hele vandkredsløbet. Vi ved blot, at vi bør gøre det. De ser også – som Tyskland – på hele vandoplande på tværs af kommunegrænser. De har været tvunget til at arbejde på tværs, og i dag har de flere, der arbejder med det.

  • De oplæg, vi hørte om naturbaserede løsninger, ligner meget af det, vi også arbejder med i Danmark.

  • De er gode til at køre EU Interreg-projekter, og de samarbejder allerede med flere danske projekter. Det kunne være spændende at samarbejde om projekter enten finansieret gennem EU-midler eller private fonde.

  • Vores smukke LAR-cykeltur i sol og grøn-blå-løsninger var fantastisk. Det kunne have været interessant, hvis Ørestaden havde været tænkt på den måde. Området er meget vellykket også selvom, der flere steder er dårlig nedsivningsevne. Vandet bliver alle steder ført til vandløb og den store sø, der også er en badesø. I den forbindelse kunne det være interessant at vide mere om den sandblanding, de anveder for at sikre badevandskvaliteten.

  • Beboerne er stadig med og engagerede efter 20 år! De vedligeholder og planter blandt andet en sommerfuglehave.

  • Nogle af de spændende mennesker, vi har mødt, ville være gode til at motivere borgere i Danmark.