name

Temamøde om Elev8 Living

Vand i byer og InnoByg afholdte temamøde den 2. marts kl. 9.00-16.00 på Teknologisk Institut


Flere millioner mennesker har i dag globalt set ikke en bolig. Det handler ikke bare om en bolig – men om mangel på identitet og tryghed. McKinsey har lavet en rapport for at sætte fokus på dette, se rapporten herunder i videoklippet:

Temaet for workshoppen var at diskutere, hvordan vi skaber byer med prisbillige og bæredygtige boliger til lavindkomstgrupper i befolkningen i fx Jakarta, Cambodia og Laos. Hvilke danske teknologier er relevante, og hvad er succes-kriteriet for at benytte disse teknologier? Hvordan kan vi sammensætte et koncept for disse boliger, og hvad er næste skridt?

Temamødet blev arrangeret som opfølgning på Vand i Byers tur til Singapore i 2016, hvor virksomheden Green Place Assets har kontaktet os for med henblik på, at vi skal udarbejde et koncept for de prisbillige og bæredygtige boliger.

Programmet for dagen var således:  

09.00    Velkomst og introduktion til Elev8 Living
              v/Niels Lützen, Niels Lützen arkitekter og Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut, Rørcentret

Hanne Kjær Jørgensen fortalte om projekter og arrangementer i Vand i Byer og stillede spørgsmålet: Skal Vand i Byer have en rolle i forbindelse med at udvikle prisbillige og bæredygtige byer? Og hvis ”ja”, hvilken?

Niels Lützen fortalte om Elev8 Living og de projekter, der foregår i Asien og planerne for at samarbejde gennem strategiske partnerskaber i både Afrika og Asien. 

Han talte også om mulighederne for, at vi i Danmark kunne bruge det vi er gode til – byer, byudvikling og tekniske løsninger – til at udvikle prisbillige og bæredygtige byer. Sat på spidsen stillede han spørgsmålet, om Vand i Byer er en legeplads for de rige eller en platform, der kan skabe en bedre eksistens for de fattige. For Niels Lützen handler udviklingsdagsordnen både om at tage medansvar og finde nogle forretningsmodeller.

09.20    Kerneudfordringen omkring boligmangel i udviklingslande, trends og mulige løsninger! 
              - På hvilket niveau kan teknikken bruges?
              v/Anton Benjamin Ryslinge, Formand for Arkitekter Uden Grænser

Anton Benjamin Ryslinge fortalte om udfordringerne i Afrika, hvor levevilkårene er så dårlige at ulemperne er større end fordelene ved at bo tæt på storbyens centrum. Han pegede på, at det i udviklingsarbejdet er vigtigt at skelne mellem årsager og effekter. Årsagerne er ofte komplicerede magtforhold og økonomiske interesser. Effekterne, som dårlige levevilkår i slumområder, afbødes bedst med tekniske løsninger.

Desuden fortalte han, at en af de største udfordringer i disse områder er ejerforholdene, og at det er afgørende at frigøre land på det rigtige sted,  unlock land at right location. Når folk ikke selv ejer deres boliger og jord, er der ikke tilstrækkeligt ejerskab, og de har stort set ingen muligheder for at handle. Det betyder, at de kan ikke arbejde for at for eksempel forbedre  infrastrukturen, anlægge grønne arealer og opbygge en by, der er rart at bo i.

For at imødegå udfordringen med at frigøre land har FN indført et nyt princip til at frigøre land: Participatory and Inclusive Land Readjustment (PILaR). PILaR er en mekanisme, hvor jordstykker, der har flere ejere og beboere, slås sammen til ét område gennem en inddragelsesproces, hvor myndighederne også er med. Målet er at planlægge, hvordan jorden bedst omfordeles og udvikles, så infrastruktur og levevilkår bliver bedre og skaber en bedre by.

09.50    Diskussion og spørgsmål

10.10    Bæredygtig byudvikling. Afrikanske Storbyer: Migration, Bosætning og Infrastruktur
              v/Jørgen Eskemose, Arkitektskolen

Jørgen Eskemose lagde ud med at punktere myten om, at det er dårligt, at byen vokser gennem migration fra land til by. Den udvikling har vi selv været igennem i Europa, da vores landbrug udviklede sig i en mere rationel og effektiv retning.

Han mente, at Participatory and Inclusive Land Readjustment (PILaR, se Anton Benjamin Ryslinges præsentation) var en mulighed, der kunne afhjælpe en del af slummes problemer, så logistikken kunne blive bedre. Slummes store udfordringer er mangel på affaldsordninger, kloakering, adgang for biler og afvanding, samtidigt med at husene er dårligt funderet.

Arkitektskolen har gennemført en del projekter i Maputo, hvor de blandt andet har brugt lokalt fabrikerede sten og bygget i højden, hvilket er et særsyn i slumbyerne.

10.40    Hvordan bygger vi nye byer samtidig med at vi integrerer natur og biodiversitet?
              v/Carsten Fjordbak, Cowi

Carsten Fjordbak fortalte om Citites and Biodiversity Outlook (CBO), der er verdens første vurdering af globale tendenser indenfor urbanisering og den rolle, en styring af biodiversitet og økosystemer i byer kan have for menneskers velbefindende. CBO giver beslutningstagere praktiske guidelines til emnet.

Derudover gav han eksempler på, hvordan der er arbejdet med biodiversitet og økosystemer i flere byer verden over inklusiv Danmark.

Hans pointer var:

 • Samlet set bidrager biodiversitet til menneskers sikkerhed, modstandskraft, sundhed og frihed til at vælge og handle
 • Biodiversiteten er på retur på trods af dens vigtige bidrag til vores samfund
 • Et stadigt stigende antal arter uddør, og listen af truede arter bliver længere
 • Urbaniseringen tager til

11.00    Kaffe, te og forfriskninger

11.15     7 x 5 min Inspirationsoplæg for de 7 spor:

 • Spor 1: Vand/spildevand/sanitet
  v/Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut
 • Spor 2: Planlægning/arkitektur/infrastruktur/transport
  v/Jørgen Eskemose, Arkitektskolen og Niels Lützen, Niels Lützen arkitekter
 • Spor 3: Natur/Biodiversitet
  v/Carsten Fjordbak, Cowi
 • Spor 4: Byggeteknik/materialer
  v/Kasper Lynge, InnoBYG
 • Spor 5: Energiteknologi
  v/Povl Frich, Energistyrelsen
 • Spor 6: Affald
  v/Linda Rebien, Amager Ressourcecenter
 • Spor 7: Borgerinddragelse/selvforsyning/medbestemmelse/arbejde
  v/Nathalie Marie Gulsrud, KU

12.00     Frokost

12.50     Hvad kan dansk erhvervsliv bidrage med?
              v/Svend-Erik Jepsen, DI 

13.15     MUDP: Om hvordan vi finansierer nye projekter
              v/Jóannes Jørgen Gaard, Svana

13.25     MICRO MACRO HABITAT – om microlandsbyer
              v/Niels Peter Flint, Npflint Consultancy

13.35     Diskussionsoplæg 1 i de 7 spor: De danske teknologier. Hvad kan danske teknologier bidrage med?
              Diskussion af funktionskrav og succeskriterier.

14.15     Diskussionsoplæg 2 i de 7 spor: Proces og organisering. Hvad er status? Hvem gør hvad?
              Hvordan kan vi gøre det endnu lettere at matche udenlands efterspørgsel med danske teknologier?
              Hvordan kommer vi videre herfra?

15.00     Paneldiskussion med alle tovholderne

15.50     Refleksioner fra dagen, opsamling, næste skridt og tak for i dag. 

 

Læs også de to artikler fra dagen: 

Hvad kan danske virksomheder og Vand i Byer bidrage med? 

Vand i Byer – mellem udvikling og forretning