name

Temadag 02. maj 2018 - Horizon2020

H2020 Masterclass med udgangspunkt i det næste store EU emne indenfor vandområdet “Building a water-smart economy and society”


Kære alle i vand i byer

Den 02. maj 2018 blev der afholdt en temadag, hvor vi blev rigtig gode til at tolke et Horizon2020 emne samt til at skrive Horizon2020 ansøgninger. 

Horizon2020 er EU’s største forskningsprogram nogensinde. Emnemæssigt spænder det over Samfundsmæssige udfordringer, Excellent forskning og Industrielt lederskab. Der er mange penge i EU’s H2020 kasse, og i disse tider, hvor de nationale midler skæres kraftigt ned, er H2020 midlerne derfor endnu mere interessante at søge.

Det kan være både kompliceret og et omfattende arbejde at søge midler fra Horizon 2020. Derfor afholder Vand i Byer et Temamøde i form af en H2020 Masterclass den 2. maj fra kl 9-16. Anders Bjerrum og Stefanie Bondy Jørgensen vil føre os sikkert igennem en dag, hvor vi vil lære at forstå et H2020 emne og kommer grundigt omkring alle afsnittene i en H2020 ansøgning, dvs.: Exellence, Impact og Implementation samt konsortiedannelse.

Anders Bjerrum har mange års succesfuld EU ansøgningsskrivning og - undervisning bag sig, og Stefanie Bondy Jørgensen er den ansvarlig for H2020 Klimaprogramment i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Dagen vil tage udgangspunkt i et emne, som mange af medlemmerne i vand i byer har udtrykt interesse for, nemlig: CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society; a) Symbiosis between industry and water utilities, or b) Large scale applications with multiple water users and at various relevant scales (Emnet hører under kategorien Innovation Aktion og deadline er for fase 1: 19. februar 2019 og for fase 2: 4. september 2019).

For at deltagerne kan få det fulde udbytte og sørge for, at der er plads til interaktion, diskussion og spørgsmål er deltager antallet begrænset til 21. Vi ser gerne, at så mange organisationer som muligt deltager, og derfor er deltagerantallet per organisation begrænset til 2.

Normalt koster et tilsvarende dagskursus 3000 kr. hos Eurocenter, men denne masterclass tilbydes gratis til Vand i byers medlemmer. Dette er muligt via H2020 Net bevillingen fra Forsknings og Innovationsstyrelsen.  

Undervisningen foregår på dansk, men noget af materialet vil være på engelsk.