name

Stormøde om "Fremtidens klimatilpasningsløsninger" den 24. januar 2018

Vand i Byer og C2C CC holdt i fællesskab et stormøde om fremtidens klimatilpasningsløsninger

Tak for et inspirende stormøde på Teknologisk Institut i Aarhus, som bød på en stor overraskelse


Hvad kendetegner de ”gode” klimatilpasningsløsninger i Danmark? ”Water for Smart Liveable Cities” er temaet for den store IWA World Water Congress and Exhibition, som skal holdes i København i 2020. På stormødet skal vi tage første skridt til at konkretisere de bedste danske løsninger inden for det tema. De skal selvfølgelig med til IWA 2020, men første skridt er IWA 2018 i Tokyo, hvor de skal være med til at fremhæve danske løsninger på en international workshop. På stormødet den 24. januar gennemfører DANVA derfor en workshop, hvor der skal udpeges nogle af Danmarks bedste klimatilpasningsløsninger både i forhold til planlægning og implementering af løsninger. Det kan både være tekniske, organisatoriske eller andre løsninger, som giver øget værdiskabelse.

Dagens program
Deltagerliste
Artikel fra stormødet - En spand vand per mand

Velkomst
v/ Ulrik Hindsberger, netværksleder, Vand i Byer
Ulrik bød velkommen og fortalte om Vand i Byers udviklingsprojekter og kommende aktiviteter i 2018. Han lagde specielt vægt på projektet Kvalitet af Regnafstrøming fra A til Åen, der holder workshop den 18. marts.
Se mere om Vand i Byers projekter og planer hér

Muligheder for at søge funding gennem H2020
v/ Birgitte Neergaard, DTU
Birgitte gennemgik muligheder for funding med fokus på, hvor og hvornår Vand i Byers medlemmer kan søge midler. Hun lagde vægt på, at der er mange om buddet, og at de fleste støttemidler skal søges i samarbejde med andre.
Få hele overblikket hér

Nature based solutions in the city – Vand I Byer Network – some example from the Netherlands
v/ Victor Beumer, Deltares
I Holland har man længe arbejdet med løsninger, der udnytter naturens egne dynamikker, bland andet indenfor klimatilpasning. Victor forklarede skiftet fra at arbejde med at etablere grønne områder lokalt til at arbejde med klimatilpasning i en systematisk tilgang.
Se de interessante eksempler hér

Midtjysk innovation udstillingsfyrtårn som er på vej til at blive skabt i Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC)
v/ Lars Holmegaard Nørgaard, Klimatorium
Klimatorium er ét af C2C CCs fyrtårne. Klimatorium arbejder med det kystnære miljø indenfor områderne klima, vand, energi, miljø og cirkulær økonomi og er baseret på en model, der omfatter forskning/ uddannelse, virksomheder, udstilling/ formidling/ klima- og erhvervsturismen og civilsamfund.
Du kan se mere om Klimatorium hér

AquaGlobe Water innovation lab, vandets vej
v/ Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning
AquaGlobe er det andet fyrtårn, C2C CC er med til at skabe. Hér er fokus på det indlandske miljø, hvor AquaGlobe skal virke som formidlingsplatform samtidigt med at de kommer til at kombinere rekreative tiltag til borgere og lokalområder med innovativ teknologi til demonstration og eksport samt klimatilpasning i regionen.
Se hele præsentationen hér