name

Fantastisk fremmøde til stormødet 3. november 2016

Den 3. november 2016 afholdte Vand i Byer stormøde på Teknologisk Institut i Taastrup om 'Regnafstrømning og vandkvalitet'.


Tak for et godt stormøde med hele 130 tilmeldte. Her kan du finde præsentationerne for dagen.

Programmet kan ses her 

Deltagerlisten kan ses her

Velkomst
v/ Peter E. Holm, KU-Science

Status på regnafstrømning og vandkvalitet fra Danmark og udlandet
v/ Karin Cederkvist, Marina Bergen Jensen og Peter E. Holm, KU-Science

Kvaliteten af regnvandsafstrømning fra overflader og identifikation af kritiske parametre – brug af værktøjet ’RegnKvalitet’
v/ Kristina Buus Kjær og Bodil Mose Pedersen, DHI

Nyeste erfaringer fra KBH Kommune
v/ Morten Ejsing Jørgensen, Københavns Kommune

Erfaringer fra fuldskalarensning af vejvand
v/ Thomas H. Larsen, Orbicon

Udviklingserfaringer
v/ Jes Vollertsen, AAU

Decentral rensning i den tætte by – et innovationsforløb                             
v/ Anne Laustsen, Aarhus Vand

Bedre Teknologier og mulighed for funding – 5 min. appetit oplæg