name

Stormøde 20. april - varsling og beredskab

Det seneste årti har desværre givet mange oversvømmelser fra både skybrud, vandløb og i forbindelse med stormflod. Det vil tage mange år før klimatilpasningsplanerne i de danske kommuner er omsat fra plan til handling, og samtidig er vi i en situation, hvor vi aldrig kan bygge nok til, at der aldrig forekommer oversvømmelser.

Derfor er det nødvendigt med et godt beredskab, som kan træde til, når der varsles skybrud eller stormflod. Den indsats, som giver mest værdi for pengene på kort sigt, er at udarbejde og implementere en god beredskabsplan i kommunerne.


Dette stormøde omhandlede bl.a. det udviklingsprojekt om beredskab i forbindelse med oversvømmelser, som Vand i Byer, Region Hovedstaden og Forsikring og pension gerne vil sætte i gang. Der var også mange andre spændende indlæg, nogle af dem kan hentes her på siden. 

Programmet kan ses her.

Deltagerlisten kan ses her.

Velkomst - og nyt i Vand i Byer
v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut og Charlotte Corfitzen, DTU

Hvorfor er beredskab så vigtigt?
v/ Torben Weis Garne og Lisa Eriksen, Forsikring og Pension

Beredskabsplanlægning i Brøndby og Vallensbæk kommuner i samarbejde med HOFOR
v) Anne Thorup Eriksen, HOFOR og Jens Christian Riise, NIRAS

Samarbejde mellem beredskab og kommune, forsyning og borgere herunder sparring til hvordan beredskabs- og indsatsplaner opdateres
v) Lars Høg Schou, Beredskabsstyrelsen

Robusthed og beredskab med fokus på relationer 
v) Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet, København

Region Hovedstadens nye projekt om beredskab
v/ Anders Søgaard, Region Hovedstaden

Brug af DMI i forbindelse med varsling og beredskab
v) Georg Bergeton Larsen, Kim Sarup & Majken Salomon Hess, DMI

Varsling af oversvømmelser med SURFF - Case HOFOR
Slides omhandlende SURFF
v) Mette Kajhøj, Krüger og Margit Christensen, HOFOR

Ny teknologi til optimering af realtids styring af urbane afløbssystemer og andre vandressourcesystemer
v) Anne Katrine V. Falk, DHI

De 3 hurtige og relevante produkter:

  • Skybrudsklappen v/ Jan Krone Foster, Dansk Skybrud Rådgivning
  • LeMur og Skybrudsventilen v/ Cathrine Leth, Hasløv & Kjærsgaard
  • NoFloods WaterTube v/ Anders Phillipsen, Environment Solutions

”Make it happen”. Erfaringer med at starte virksomhed i Singapore.
v/ Ole Larsen, DHI Singapore