name

Stormøde 2. marts - Design med vand som en ressource

Danmark er allerede nu et spændende land med mange fyrtårnsprojekter, der har vand og klimatilpasning som omdrejningspunkt, når der designes landskaber, byrum, bygninger osv. Formiddagen vil handle om status for design på steder, hvor regnvand bruges som en ressource. Eftermiddagen peger fremad. Med turen til Singapore, hvor 5,5 mio. mennesker bor på et areal på størrelse med Bornholm, kan vi blive inspireret til at tænke nyt og grønt af konceptet ”Garden in a City”. Hvor er vores byer og vores design på vej hen? Hvordan kan vi tænke nyt og lade os inspirere? Og hvordan eksporterer vi dansk design med vand og klimatilpasning som omdrejningspunkt?

Se programmet for dagen her.


Deltagerlisten kan ses her.

Du kan se og downloade præsentationerne nedenfor.

Nyt om Vand i Byer – Siden sidst og nye innovationsprojekter på vej 
v/ Charlotte Corfitzen, DTU, Ulrik Hindsberger og Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut

Lindevangsparken i Frederiksberg
Høre om en skybrudsløsning i en bevaringsværdig, klassisk park i et tæt byområde.
Der har været fokus på innovative, rekreative, og læringsmæssige elementer.
Projektet er et eksempel på et klimatilpasningsanlæg, der med sit arkitektoniske og tekniske greb løfter et tidligere parkeringsområde til et nyt, ikonisk byrum.
v/ Marianne Levinsen, Marianne Levinsen ApS samt Esben Ravn Iversen, Niras

Godsbanearealet og Åparken i Ålborg
Centralt i Aalborg omdannes et gammelt jernbaneområde til byområde med regnbede i byrummene, grønne tage samt kanaler langs facaderne, og omlægning af Østerå danner en ny ådal i bydelen.
v/ Anja Wejs, Niras

sØnæs i Viborg
sØnæs er Viborgs nye spændende vandpark, som har en stor appel til borgerne og samtidig forsinker og renser regnvand. Tilstrømningen har været overvældende og har resulteret i etablering af nye P-pladser, for at imødekomme borgenes ønske om, at tilbringe fritiden i parken. sØnæs vandt overbevisende KTCs innovationspris 2015 som havde temaet klimatilpasning
v/ Kristine Leth Juul, Møller og Grønborg, samt Peter Duus, Orbicon

Cases fra det virkelige liv – Design med vand som en ressource
v/ Matilda Andersson, COBE

Oplæg til borddiskussion
Hvad kan dansk design med vand og klimatilpasning som omdrejningspunkt, som andre lande ikke kan?!

Med udgangspunkt i turen til Singapore – hvordan kan vi designe med vand som en ressource?
En delegation på 44 deltagere er lige kommet hjem fra Singapore. Hvad har vi med hjem fra turen? Hvordan vi kan blive inspireret af Singapore til at designe med vand som en ressource?
v/ Marck Hviid Borning, Scheller, Hougaard & Petersen A/S, Marianne Bruun, Århus Vand, Christine Vad Majgaard, Marianne Levinsen Landskab ApS, Berislav Tomicic, DHI samt Gitte Hansen, Orbicon

Oplæg til mingle-diskussion: Design og fremtidstendenser. Hvor er vi på vej hen?
Kan vi løfte vand fra at være et design i et byrum til at gøre vand til et element som binder mennesker, kultur og historie sammen i en større og dybere skala?
v/ Julian Weyer, C. F. Møller

Hvor er vi på vej hen? Hvordan kan vand inddrages i vores design? Og hvor vil vi gerne hen? Hvilke visioner har vi?
På turen til Singapore var der endvidere sat grøn vækst og eksport på dagsordenen. Hvordan kan vi eksportere dansk design?

Eksport af systemløsninger med vand som omdrejningspunkt
v/ Omar Christian Thomsen, Danish Water Technology House

LifeStraw som eksporteventyr: fra god idé til produktion og eksport
v/ Torben Frandsen, Vestergaard & Frandsen