name

Stormøde den 16. juni i Middelfart

Den 16. juni 2016 afholdte Vand i Byer endnu et stormøde. Emnet denne gang var Klimatilpasning i Middelfart samt modellering i stor og lille skala. 


Stormødet bød på Status på Klimabyen og udviklingsstrategien for KlimaHavnen. Der var rundvisning fra KulturØen via KlimaHavnen til Klimabyen, der er ét af de projekter, der bliver udstillet på den danske pavillon på Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig i 2016, læs mere her.

Programmet kan ses her

Deltagerlisten kan ses her.

Velkomst og lancering af ny pixi-bog med resultaterne genereret i Vand i Byer
v/ Michael Nørgaard, Publicpress, Hanne Kjær Jørgensen og Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut

Pixibogen kan downloades fra Vand i Byers hjemmeside

Modellering i design af klimatilpasningsløsninger
Hydrologiske og hydrauliske systemer i byerne er i sin natur komplekse, både strukturelt og med hensyn til de involverede processer. Matematisk modellering er for længst blevet et af de vigtigste redskaber i analyse og design af disse systemer. Modellerne, ofte understøttet med feltmålinger, hjælper ingeniørerne til at forstå og kvantificere operation af de eksisterende systemer, samt at optimere nye eller modificerede systemer, under nuværende eller fremtidige belastninger. Dette, sammen med input fra andre relevante discipliner, fx miljølovgivning, byplanlægning etc., bidrager til at skabe et solidt beslutningsgrundlag for ofte store klimatilpasningsinvesteringer.

Modeller og modelleringværktøjer til klimatilpasning: Hvorfor elsker ingeniørerne modeller?
v/ Berislav Tomicic, DHI

Spildevandskomiteens regneark til LAR-løsninger 
v) Thomas Aabling, TA-Vandmiljø

Nyeste terrændata og teknologi for modellering af vand på overfladen kan styrke en integreret byplanlægning, klimatilpasning og beredskab
v/ Morten Revsbæk, SCALGO 

EU’s mange penge til udvikling også for mindre virksomheder 
v/ Birgitte Neergaard, DTU

LAR og urban-hydrologiske modelberegninger som vigtig beslutningsstøtte før LARstrategier fastlægges
v/ Jan Jeppesen, ALECTIA

Skadesrisikovurdering af klimatilpasning og skybrudssikring i 165 ha stort parcelhus område i Greve
v/ Andreas Lindvold Bøndergaard, KLARforsyning

Borddiskussion: Hvad er vigtige fokuspunkter i et modelleringsprojekt og hvordan bør modelresultater formidles?

Naturstyrelsens nye beregningsværktøj PLASK
v) Jeppe Sikker Jensen, Cowi

KlimaByen og KlimaHavnen i Middelfart

I perioden maj – november 2016 er dørene slået op til verdens største arkitekturbegivenhed - den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. KlimaByen og KlimaHavnen i Middelfart er udpeget til at blive udstillet på Biennalen. KlimaByen og KlimaHavnen er en del af KlimaLaboratoriet i Middelfart – et demonstrationsprojekt for klimatilpasning og klimasikringsløsninger i byskala. Løsningerne er integrerede i forskellige typer af byrum, som spænder fra parcelhuskvarterer og villaveje, kirkegårde, en sportsplads, en historisk bykerne og en havnefront.

Klimabyen – kaldet Danmarks smukkeste klimatilpasning – er et byomdannelses- og klimatilpasningsprojekt skabt i partnerskab mellem Realdania, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand. Det 450.000 m2 store projektområde i Middelfarts vestlige del rummer tre forskellige vandveje igennem tre forskellige bykvarterer. Første spadestik til KlimaByen blev taget i starten af maj 2016 og projektet forventes at stå færdigt i 2018.

Klimahavnen – Sideløbende med anlægsprocessen for KlimaByen er søsterprojektet KlimaHavnen ved at blive udviklet. Projektet demonstrerer, hvordan man kan håndtere stigende havvand og øgede regnvandsmængder i den centrale bymidte og langs havnefronten i Middelfart, samtidig med at områdets kvaliteter og aktiviteter understøttes og udbygges på en måde, så der skabes bedre forbindelser til bymidten og grobund for et rigt og mangfoldigt byliv i området. Projekt KlimaHavnen bygger oven på projekt KlimaByens centrale visioner om multifunktionalitet og værdiskabelse. Med KlimaHavnen tages der således yderligere et skridt i en 360 graders klimasikring af Middelfart.

Status på KlimaByen
v/ ingeniør Morten Korsgaard Pedersen, Orbicon og arkitekt Helle Baker Norden, projektleder for KlimaByen

Udviklingsstrategien for KlimaHavnen i Middelfart
v/ arkitekt Helle Baker Norden, projektleder for KlimaByen

Dagen afsluttes med en rundvisning i KlimaByen.