name

Stormøde 12. januar 2017

Den 12. januar 2017 afholdte Vand i Byer stormøde på Teknologisk Institut i Taastrup om Horizon2020. Stormødet er også det første stormøde, hvor Vand i Byer prøver at arbejde med øget afrapportering fra selve mødet.

Derfor kan du her på siden finde mere materiale end normalt - vi håber I kan bruge det!


Læs også:

Velkomst
v/ Berit Godskesen og Birgitte Neergaard, DTU Miljø og Water DTU

Oplæg om H2020 SMV instrumentet                             
v/ Marlis Erichsen, National Contact Point og Programkomité for Innovation i SMVer og MSCA i Horizon 2020

Marlis Erichsen fortalte om, hvor Horizon 2020-programmet giver muligheder for støtte til virksomheder, der arbejder med løsninger indenfor klimatilpasning. Hun gennemgik også krav til ansøgere og ansøgninger. Marlis henviste til, hvor I kan få støtte til ansøgningerne, og hvor I kan søge andre midler.

Marlis’ pointer og gode råd var:

 • Vær ambitiøs men realistisk.
 • Tal ind i den europæiske dagsorden.
 • Få hjælp til din ansøgning.
 • Overbevis tidligt i ansøgningen evaluatoren om virksomhedens/ ejernes kompetencer
 • Brug tydelige diagrammer til at beskrive jeres idé – ”A picture is worth a thousands words.”
 • Undgå gentagelser – henvis til andre afsnit.
 • Betragt EU som en investor, som skal overbevises om at støtte jer.

Oplæg fra InvestorNet-Gate2Growth om SMV instrumentet Fase 1
v/ Uffe Bundgård-Jørgensen, Ph.D., InvestorNet-Gate2Growth, Vice-chairman H2020 Risk Financing Advisory Group

Uffe Bundgaard-Jørgensen gennemgik indhold og krav til Fase 1 og Fase 2-ansøgninger, og han understregede betydningen af at få rådgivning i forbindelse med en ansøgning. Det er vigtigt at være helt sikker på, at I søger indenfor den rigtige kategori i programmet.

Uffes gode råd var:

 • Tænk over, hvad evaluatorerne søger indenfor en specifik kategori, for det vil være det, I bliver evalueret ud fra.
 • Se på hans ”Business Plan Puzzle”, der demonstrerer, hvad der skal med jeres business plan, når der er tale om Fase 2-ansøgninger.
 • Tænk meget over, hvor I vil hen med jeres produkter. Verdensmarkedet er nemlig meget sammensat.
 • Formuler jeres ansøgning, så den er let tilgængelig, forståelig og overbevisende. Det er helt afgørende.

Oplæg fra Danish Power systems, der har fået SMV instrument midler til et Fase 2 projekt                          
v/ Thomas Steenberg, DPS

Oplæg fra Aquaporin, der har søgt SMV instrument midler til et Fase 2 projekt
v/ Claus Helix, Aquaporin

Hvordan kan de regionale EU kontorer hjælpe din virksomhed
v/ Mette Buskjær Rasmussen, Copenhagen EU Office

Mette Buskjær Rasmussen fortalte kort om Copenhagen EU Office og gik videre til at fortælle om, hvordan I kan komme fra en produktidé til det globale marked. Forudsat I er med til at løse en samfundsudfordring i EU. Copenhagen EU Office – CopenVirk – hjælper virksomheder i Region Hovedstaden gratis med støtte og rådgivning til afklaring og ansøgning. Mette kom også med eksempler på virksomheder, der havde opnået støtte og gav følgende gode råd:

 • Dokumentér din business case med ambitiøse mål.
 • Vedlæg letters of intent fra vigtige kunder til det nye produkt.
 • Vis hvilke forskel Fase 2-projektet vil gøre for din virksomhed allerede i Fase 1-ansøgningen.

Orientering fra Bobleprojekt
v/ Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Michael Nørgaard orienterede om bobleprojekterne i Vand i Byer med speciel fokus på projektet Økonomiske incitamenter til LAR. Projektet udføres i et samarbejde mellem Publicpress (rådgivning og kommunikation) og Niels Lützen, Landskabsarkitekter ApS.

Markedsplads, pitch vedr.:
Acess to risk funding for SMV’s v/ Uffe Bundgård-Jørgensen, InvestorNet-Gate2Growth
VIS v/ Berit Godskesen, Water DTU
SMART Innnovation v/ Viggo Aaberg Kærn, Water DTU

 

Oplægsholdernes bedste råd til virksomheder, der vil søge støtte fra EU SMV instrument er:

Fra dem der selv har været der:

 Thomas Steenberg, Danish Power Systems råder:

 1. Vær meget klar/skarp på hvordan jeres projekt skaber arbejdspladser og vækst. Det skal være kvantificeret.
 2. Inddrag eksternes vurdering af ide – f.eks. venture funding, etc.
 3. Alle partnere skal gøre sig klart hvad de vil opnå med projektet og hvorfor de er med

 Claus Hélix-Nielsen, Aquaporin råder: Stil jer selv disse spørgsmål mens I skriver ansøgning:

 1. Hvad er ‘problemet’ – hvorfor er det svært – hvordan forsøges det løst i dag?
 2. Hvad er den nye ide du kommer med – hvorfor tror vi, at vi kan gøre det nu?
 3. Hvordan kan mellemresultater udnyttes – og hvordan vil vi måle fremskridt og impact?

Fra de professionelle:

 Mette Buskjær Christensen, EU Copenhagen Office råder:

 1. Dokumenter din business case med ambitiøse mål
 2. Vedlæg letters of intent fra vigtige kunder til det nye produkt
 3. Vis hvilken forskel fase-2-projektet vil gøre for virksomheden allerede i fase 1-ansøgningen

 Marlis Erichsen, EUCenter råder:

 1. Overbevis tidligt i ansøgningen evaluatoren om virksomhedens/ejernes kompetencer.
 2. ”A picture is worth a thousand words” – brug tydelige diagrammer til at beskrive jeres ide.
 3. Der er ikke plads til gentagelser – henvis til andre afsnit.
 4. Betragt EU som en investor, som skal overbevises om at støtte jer.