Drift, vedligehold og økonomi i LAR


Program 

Deltagerliste

Velkomst og clickerøvelser

Clickerspørgsmål

LARøkonomi – Et Excel-baseret værktøj til evaluering af økonomien i LARprojekter
v/ Ida Marie Knudsen, Teknologisk Institut, Rørcentret samt Jonas Smith Andersen, Ph.d.-studerende, KU

Fleksibilitet i LAR-løsninger giver økonomisk gevinst
v/ Mathias Lassen Nørlem , Krüger

Risvangen står over for en gennemgribende renovering af kloaksystemet.
v/ Anne Laustsen, Aarhus Vand

Nyt klimatilpasningsprojekt ved Låsby, som kombinerer regnvandshåndteringog muligheder for fysiske aktivitete
v/ Vicky G. Madsen, Skanderborg Forsyning

Erfaringer og udfordringer med drift af LAR-anlæg
v/ Niels Lützen, Niels Lützen arkitekter

Intro til kick-off workshop
v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret