name

Kystdirektoratets stormflodsbarriere-konference den 23. maj 2019

Artikel om stormflodsbarriere fra Vand i Byer

 


Vand i Byer deltog med 10 deltagere på Kystdirektoratets konference om stormflodsbarrierer den 23. maj 2019 i Holstebro.

Det var en spændende og lærerig dag med mange gode inputs til Vand i Byers videre arbejde med kystsikring og stormflodsbarrierer.

Berit Godskesen, DTU og Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut har skrevet en artikel om "Den største klimatrussel mod Danmark er stigninger i vandstanden" i Altinget. Læs her.