name

Konference - Regnvandsbassiner med natur og aktivitet

På denne spændende konference om regnvandsbassiner med natur og aktivitet blev også den nye anvisning, som Rørcentret på Teknologisk Institut og Orbicon har udgivet, præsenteret. 


Konferencen blev afholdt i Taastrup den 12. april og Aarhus den 14. juni 2018.

Se eller gense indlæggene og læs hele anvisningen her.

Anvisningen “Regnvandsbassiner med natur og aktivitet” formidler rammerne for fremtidens regnvandsbassiner, så der bliver plads til både natur og oplevelser, uden at det går ud over bassinernes funktion og drift.

Hvis regnvandsbassiner udformes med fokus på natur og rekreativ værdi, er der potentiale til at:

  • Skabe oplevelser og værdi i byen og i eksisterende grønne områder og kulturlandskaber
  • Skabe rammen om leg, læring og fritidsaktiviteter
  • Skabe identitet, attraktion og værdi for lokalmiljøet
  • Fungere som undervisnings- og bevægelsesmiljø for institutioner
  • Højne naturkvaliteten og diversiteten i flora og fauna – både i bassinet og i landskabet omkring det.

Udviklingen af en fælles faglig forståelse

Anvisningen bidrager til udviklingen af en fælles faglig forståelse af muligheder for at skabe bedre regnvandsbassiner på tværs af forvaltninger, kommuner, forsyninger og private aktører.

Det faglige indhold/grundlag for anvisningen er skabt gennem afviklingen af 5 work­shops med deltagelse af Ballerup, Køge og Frederikssund kommuner, de respektive forsyninger Ballerup, KLAR og Frederikssund, samt Orbicon og Rørcentret.

Anvisningen udleveres på konferencen og:

  • Præsenterer den eksisterende viden om naturindhold i regnvandsbassiner og sammenhængen mellem natur og drift
  • Giver eksempler og ideer til udformning og drift af regnvandsbassiner med plads til natur og oplevelser
  • Giver råd om udformning, og drift af multifunktionelle regnvandsbassiner
  • Giver råd om, hvordan man håndterer regnvandsbassiner, der er blevet §3 områder
  • Giver råd om hvilke overvejelser man skal gøre sig, når børn opfordres til leg med vand i regnvandsbassiner, fx adgangsforhold, vanddybder, skræntvinkler m.v. herunder sikkerhed og hygiejneforhold.

Anvisningen er finansieret af Real Dania, Trygfonden og Partnerskabet Vand i Byer.