name

Gå-hjem-møde 15. januar 2019 på Københavns Professionshøjskole

Udgivelsen af håndbogen: Borgere i beredskabet – Håndtér oversvømmelser gennem øget samarbejde


Oversvømmelser skaber stigende udfordringer for beredskabet i Danmark og i mange andre lande. Det øger behovet for, at samfundet og den enkelte husstand bliver bedre til at håndtere oversvømmelser fra både skybrud og stormflod.

En række spørgsmål bliver derfor relevante:

  • Hvilke forskellige aktive roller kan borgerne spille i beredskabet over for
  • Oversvømmelser?
  • Hvordan kan vi som professionelle facilitere et øget samarbejde?
  • Hvilke erfaringer og metoder findes allerede, som vi kan bruge?
  • Hvilke behov er der for udvikling af viden og indsatser?

Disse spørgsmål er fokus for håndbogen og for dette gå-hjem-møde. Vi vil her præsentere håndbogens vigtigste pointer og derefter lægge op til diskussion.

Se program for dagen her.

Oplæg fra dagen kan downloades nedenfor:

At bygge relationer mellem borgere og myndigheder
v/ Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

At arbejde i et felt med forskellige risikoopfattelser samt Erfaringer med at samarbejde med borgere fra et beredskabsperspektiv
v/ Nina Baron, Københavns Professionshøjskole og Niels Rasmussen, Forebyggelseschef Østsjællands Beredskab

Download håndbogen her.