name

Det kom der ud af Statuskonferencen

Med ca. 100 deltagere på Vand i Byers Statuskonference den 21. og 22. november 2018 i Fredericia, var der godt gang i snakken. Alle oplæg blev taget godt imod, og de gav indspark til, hvorfor det er vigtigt at have et nationalt netværk med fokus på klimatilpasning.

Herunder kan du se indlæggene fra konferencen, og høre hvad et par af deltagerne mener, at netværket betyder, og hvad Vand i Byer skal arbejde med i fremtiden. Du kan læse en artikel fra dagen her!


Du kan finde deltagerlisten her og se hele programmet for konferencen her.

Dag 1 - 21. november 2018

Velkomst
v/ Ulrik Hindsberger fra ledelsesgruppen i Vand i Byer

Status på klimascenarier og klimasituationen i verden
v/ Jesper Theilgaard, Meteorolog

Præsentationer af Vand i Byers mange udviklingsprojekter og bobleprojekter med efterfølgende projekt-bazar, med mulighed for at gå i dybden med et par af projekterne.
v/ Kristoffer Ulbak, Ledelsesgruppen i Vand i Byer
v/ Nina Donna Sto. Dominco, DHI
v/ Ulrik Hindsberger, Ledelsesgruppen i Vand i Byer
v/ Maj-Britt Quitzau og Birgitte Hoffmann, AAU København
v/ Maria Faragò, DTU Miljø
v/ Karin Cederkvist, Teknologisk Institut
v/ Mette Guldborg Hansen, Københavns Universitet, Institut for Plante- og Mijøvidenskab
v/ Birgitte Neergaard, Water DTU
v/ Marie-Louise Andersen, Hillerød Forsyning


Dag 2 - 22. november 2018 

Vand i Byer 2019 og 2020
v/ Ulrik Hindsberger, Ledelsesgruppen i Vand i Byer

IWA 2020 – World Water Congress i København. Fra Tokyo 2018 til København 2020. Hvad sker der nu og hvilken rolle kan Vand i Byer spille?
v/ Miriam Feilberg, DANVA
Vand i Byer og IWA World Water Congress i København 2020, Miriam Feilberg, DANVA
Miriam slog fast, at Vand i Byer allerede har gjort utroligt meget for vandområdet i Danmark. Vi gør i det hele taget meget i Danmark. Vi kan arbejde i offentlige-private partnerskaber på tværs af sektorer med fokus på merværdi i vores løsninger, så de gavner flere og inddrager hele vandkredsløbet. Så vi har noget at vise frem. Vand i Byers medlemmer har muligheden for at præge et program for 10.000 mennesker i 280 timer i 2020. Miriam samlede idéer ind til fagligt indhold og nye målgrupper, der kunne være interessante at nå. Og det er muligt at sende flere idéer ind inden den [DATO]. Se Miriams præsentation ovenfor (kommer senere).

Prioritering af klimatilpasningsaktiviteter i 2019 og 2020, udfordringer og muligheder. Sæt dit præg på Vand i Byers arbejde.
v/ Mikkel Suell Henriques, RealDania
RealDanias arbejde med klimatilpasning – før, nu og fremover, Mikkel Suell Henriques, Realdania

Realdania har arbejdet med klimatilpasning i byerne siden 2011. Det har været projekter i alle størrelser. Det nye fokus er nu byerne og det stigende havvand. Vi har nemlig lagt mange af vores byer ved vandet, fordi vi skulle kunne sejle til og fra dem. Det får seriøse konsekvenser, hvis vi ikke gør noget med hensyn til havvandsstigningerne. Mikkel fortalte, at der er afsat 77 mio. kr. over de næste fem år til at bidrage med ny viden og forskning, netværk, et landsdækkende debatprojekt, herunder udviklingen af op til 20 samarbejdsprojekter med kommuner og realiseringen af et mindre antal nytænkende bud på løsninger, der kan fremme bæredygtige byer. Der kommer et call i begyndelsen af 2019. Se Mikkels præsentation ovenfor.

Afslutning
v/ Ulrik Hindsberger, Ledelsesgruppen i Vand i Byer