Vand i byer tager med bus - Stormøde om stormflod og kystsikring den 21. maj 2019 flyttes

Vand i Byers stormøde om stormflod og kystsikring den 21. maj 2019 flyttes til et senere tidspunkt, da det ligger to dage før Kystdirektoratets konference om stormflodsbarrierer den 23. maj 2019. Indholdet i Kystdirektoratets spændende program ligger tæt op af det vi havde planlagt. Vi mener derfor ikke, at der er grund til at afholde to lignende heldagsarrangementer med så kort mellemrum.

 

 

Læs mere

Vand i Byer, KLIKOVAND og CLEAN temamøde - Sammen om klimatilpasning den 13. juni 2019

Klimatilpasning indeholder mange fagligheder hvor samarbejde og inddragelse af aktører på mange niveauer er utroligt vigtigt.

 

Læs mere

Vand i Byer - Virksomhed på LinkedIn

Vand i Byer har fået en virksomhedsprofil på LinkedIn.

Følg profilen her.

Klimainnovationscamp 2019

Klimainnovationscamp 2019 finder sted d. 5.-6. oktober på Aalborg Universitet i København.

KLIKOVAND og Vand i Byer gentager succesen fra sidste år og inviterer for andet år i træk studerende fra forskellige fagretninger til at samarbejde om at udvikle et innovativt koncept for klimatilpasning.

Læs mere

Kontingent for Vand i Byers medlemmer i 2019

Baggrunden er, at Vand i Byers bevilling fra Styrelsen er ca. en fjerdedel af forrige års bevilling og da vi ønsker at holde antallet af arrangementer…

Læs mere

Status på et netværk, der ser frem

Innovationsnetværket for klimatilpasning, Vand i Byer, har eksisteret i otte år. Mere end 200 medlemmer bidrager og nyder godt af en lang række projek…

Læs mere

Opsamling på temamøde om klimatilpasning i Kokkedal den 4. april 2019

Hvad kan vi lære af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, Klimatilpasning Kokkedal? Hvad er status på klimatilpasning i Danmark? Lykkes id…

Læs mere

Et stormøde med overraskelser, godgørende provokationer og højt fagligt indhold

Fra viden om stormflodsscenarier til kystsikringens paradoks  Af Mille Wilken Bengtsson Efter en veloplagt velkomst fra Berit Godskesen, DTU Miljø, …

Læs mere