Stormøde om stormflod og kystsikring den 21. maj 2019 flyttes

Vand i Byers stormøde om stormflod og kystsikring den 21. maj 2019 flyttes til et senere tidspunkt, da det ligger to dage før Kystdirektoratets konference om stormflodsbarrierer den 23. maj 2019. Indholdet i Kystdirektoratets spændende program ligger tæt op af det vi havde planlagt. Vi mener derfor ikke, at der er grund til at afholde to lignende heldagsarrangementer med så kort mellemrum.

 

 

Vand i Byer - Virksomhed på LinkedIn

Vand i Byer har fået en virksomhedsprofil på LinkedIn.

Følg profilen her.

Teknologier til kystsikring i en dansk kontekst

I dag står Danmark over for en aktuel og stigende trussel i form af havvandsstigninger og grundvandsindtrængning. I de senere år har der været eksempler på storme der har ført til havvandsstigninger, som har beskadiget mange danske boliger og industri.

Vand i Byers udviklingsprojekt er netop afsluttet - læs mere her

 

Læs mere

Ny håndbog om Borgere i beredskabet

AAU og Københavns Professions Højskole har udgivet en ny håndbog om Borgere i beredskabet med titlen "Håndtér oversvømmelser gennem øget samarbejde med borgere". Håndbogen er en del af Vand i Byers Beredskabsprojekt.

Læs mere

Kontingent for Vand i Byers medlemmer i 2019

Baggrunden er, at Vand i Byers bevilling fra Styrelsen er ca. en fjerdedel af forrige års bevilling og da vi ønsker at holde antallet af arrangementer…

Læs mere

Status på et netværk, der ser frem

Innovationsnetværket for klimatilpasning, Vand i Byer, har eksisteret i otte år. Mere end 200 medlemmer bidrager og nyder godt af en lang række projek…

Læs mere

Opsamling på temamøde om klimatilpasning i Kokkedal den 4. april 2019

Hvad kan vi lære af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, Klimatilpasning Kokkedal? Hvad er status på klimatilpasning i Danmark? Lykkes id…

Læs mere

Et stormøde med overraskelser, godgørende provokationer og højt fagligt indhold

Fra viden om stormflodsscenarier til kystsikringens paradoks  Af Mille Wilken Bengtsson Efter en veloplagt velkomst fra Berit Godskesen, DTU Miljø, …

Læs mere