Ny pixi-bog om innovation og klimatilpasning

Så kom den - Vand i Byers pixibog, som giver dig et godt indblik i de spændende innovationsprojekter, der er gennemført i løbet af de seneste år. 

Læs mere

Nordisk netværk for vandrelaterede tiltag

Projektets formål er at øge samarbejdet mellem netværk der arbejder med vandrelaterede tiltag. Hovedaktørerne er udover Vand i Byer WIN-netværket i Skåne og Vannklyngen i Norge. Desuden deltager der også netværk fra Finland og Catalonien i projektet.

Læs mere

Udviklingsprojekt om beredskab er startet

Vand i Byer og Region Hovedstaden har startet et udviklingsprojekt om beredskab i forbindelse med oversvømmelser.

De seneste år har givet flere oversvømmelser både fra skybrud, vandløb og stormflod, og da det tager lang tid at gennemføre klimatilpasningsplanerne, er det nødvendigt med et godt beredskab indtil da.

Læs mere

Klimatilpasningslaboratoriet inviterer til events

I klimatilpasningslaboratoriet optimerer, tester og dokumenterer vi nye og eksisterende klimatilpasnings- og afløbsprodukter i fuld skala.

Læs mere

Stormøde 14. september - Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Vi skal derfor bl.a. høre om initiativer i Viborg Kommune. Desuden har vi inviteret Region Midt til at fortælle om projektet ”From coast to coast” og …

Læs mere

Bedre badevandskvalitet ved overløb !

-  Kommuner og forsyningsselskaber har gjort rigtigt meget for at reducere urenset overløb og der er investeret milliarder i bassiner og separatkloake…

Læs mere

Vil du være medlem af Vand i Byer?

Hvis I overvejer at jeres virksomhed skal være medlem af Vand i Byer, har I mulighed for at deltage gratis ved 1 arrangement, fx ét stormøde. Hvis I ø…

Læs mere

LARidanmark.dk

Hjemmesiden laridanmark.dk er udviklet som et innovationsprojekt (der betegnes ”IP03”) under innovationsnetværket Vand i Byer. Vand i Byer arbejder me…

Læs mere