Artikel fra stormødet d. 6. juni 2018

Klimatilpasning – invitation til at redesigne byen
- vi skal have flere faggrupper med

Vand i Byer havde inviteret til et anderledes stormøde den 6. juni i Aarhus. De tekniske løsninger og kompetencer kom i anden række. I stedet var fokus på, hvordan klimatilpasning kan være med til at bringe nye sundhedsperspektiver ind i byudviklingen.

Læs mere

Temadag om stigende grundvand i byer

Det terrænnære grundvand stiger under vores byer, og hvem gør noget ved det? Hvad kan og må man? Hvad gør man andre steder?

Disse spørgsmål forsøger vi at besvare med en spændende temadag om grundvand arrangeret af Orbicon i samarbejde med Teknologisk Institut og Coast2Coast

Læs mere

Projekter i Vand i Byer

Følge med i Vand i Byers projekter her. 

Læs mere

Stormøder 2018

Læs mere

Stormøde 30. august 2018

Vand i Byer netværket har visionen at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndering. Vi fokuserer fortsat på klimatilpasning …

Læs mere

Workshop III, Vandkvalitet fra A-Åen i Aarhus

Projektet ’Kvalitet af regnafstrømning fra A-åen’ er et udviklingsprojekt under Vand i Byeri samarbejde med Coast 2 Coast Climate Challenge - du kan l…

Læs mere

Opsamling på stormøde den 6. juni 2018 i Aarhus

Hvordan kan vi blive bedre til at tale med andre og få dem med i et samarbejde om klimatilpasningsprojekterne? Hør fire bud på, hvordan du kan inviter…

Læs mere

Stormøder 2018

Onsdag d. 24. januar 2018, Stormøde, Teknologisk Institut, Aarhus Tirsdag d. 20. marts 2018, Stormøde, Teknologisk Institut, Taastrup Onsdag d. 6. jun…

Læs mere