Artikel om stormflodsbarriere fra Vand i Byer

Berit Godskesen, DTU og Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut har skrevet en artikel om "Den største klimatrussel mod Danmark er stigninger i vandstanden" i Altinget.

Læs mere

PIXI-rapport - Teknologier til kystsikring i dansk kontekst

Denne rapport tager udgangspunkt i projektet "Coastal protection technologies in a Danish context", der blev gennemført i regi af innovationsnetværket Vand i Byer.

Projektet er gennemført af:

  • DTU
  • Københavns Universitet
  • Region Hovedstaden
  • Gottlieb Paludan Architects

Læs mere

Vand i Byer - Virksomhed på LinkedIn

Vand i Byer har fået en virksomhedsprofil på LinkedIn.

Følg profilen her.

Klimainnovationscamp 2019

Klimainnovationscamp 2019 finder sted d. 5.-6. oktober på Aalborg Universitet i København.

KLIKOVAND og Vand i Byer gentager succesen fra sidste år og inviterer for andet år i træk studerende fra forskellige fagretninger til at samarbejde om at udvikle et innovativt koncept for klimatilpasning.

Læs mere

Opsamling på temamødet - Sammen om klimatilpasning den 13. juni 2019

Klimatilpasning indeholder mange fagligheder hvor samarbejde og inddragelse af aktører på mange niveauer er utroligt vigtigt. Vand i Byer, KLIKOVAND, …

Læs mere

Status på et netværk, der ser frem

Innovationsnetværket for klimatilpasning, Vand i Byer, har eksisteret i otte år. Mere end 200 medlemmer bidrager og nyder godt af en lang række projek…

Læs mere

Opsamling på temamøde om klimatilpasning i Kokkedal den 4. april 2019

Hvad kan vi lære af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, Klimatilpasning Kokkedal? Hvad er status på klimatilpasning i Danmark? Lykkes id…

Læs mere

National konference om klimatilpasning

Vi tager de konstruktive briller på og retter blikket mod fremtiden, når vi i løbet af konferencen i fællesskab udvikler svar på spørgsmålene: Hvord…

Læs mere